Wie betaalt de curator?

curator

Curatoren werken alleen maar voor hun eigen salaris; dat is een veelgehoord verwijt als het over de beloning van de curator in faillissementen gaat. Maar curatoren werken ook vaak voor niets. Hoe zit dat nou?

Waar komt het salaris van de curator vandaan?

Een curator wordt niet betaald uit een of ander subsidiepotje. Hij wordt betaald uit het geld dat hij zelf binnenhaalt door het vermogen van het failliete bedrijf of van de failliete persoon te gelde te maken. Dit doet hij bijvoorbeeld door voorraad en inventaris te verkopen of door debiteuren te incasseren. En soms staat er ook nog gewoon nog geld op de bankrekening of is er kasgeld aanwezig.

De curator ontvangt een vastgesteld salaris op basis van de uren die hij gemaakt heeft. Dit salaris is niet voor elke curator en ook niet in elk faillissement hetzelfde. De hoogte van het salaris is namelijk afhankelijk van de ervaring van de curator en van het bedrag dat een curator in een faillissement heeft binnengehaald.

Het salarisverzoek

De curator moet een salarisverzoek bij de rechtbank indienen. De gewerkte uren worden dan door de rechtbank gecontroleerd. Een goede curator brengt alleen maar de tijd in rekening die hij echt heeft moeten besteden om het faillissement zo goed mogelijk af te wikkelen. De rechtbank bepaalt immers of en welke faillissementen een curator krijgt. Een curator die in elk faillissement doorwerkt tot al het geld op is zonder dat dit in het belang is van de schuldeisers, zal snel door de mand vallen. Zo’n curator kan er op rekenen dat hij uiteindelijk helemaal niet meer door de rechtbank zal worden benoemd.

Soms wel, soms niet betaald

Het komt regelmatig voor dat er in een faillissement geen of onvoldoende geld is om het salaris van de curator te betalen. In dat geval werkt de curator in het betreffende faillissement (bijna) voor niets. Betekent dit, dat er niets aan faillissementen te verdienen valt? Nee, natuurlijk niet. Anders zou niemand dit werk willen doen. Weet echter wel dat, als een curator in een faillissement veel verdient, hier ook de nodige faillissementen tegenover staan waarin een curator bijna of helemaal voor niets werkt.

 

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Christiaan Donners