Wij komen tezamen

Afbeelding voor Wij komen tezamen

De vereniging kent vele verschijningsvormen. In meerdere opzichten is het een interessante rechtsvorm. Het is ook de enige rechtspersoon die kan ontstaan zonder notariële akte.

Het verenigingsleven in Nederland is kleurrijk. Sport, muziek en andere vrijtijdsbestedingen, maar ook belangen, netwerken en beroepen worden via de verenigingsvorm georganiseerd. De omvang van verenigingen varieert van één lid (PVV) tot miljoenen leden zoals de ANWB. De wet omschrijft de vereniging als een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel. Dat doel richt zich veelal voornamelijk op (de belangen van) de leden zelf. Oprichting vindt plaats door ten minste twee (rechts-)personen. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Verder lezen? Download het volledig artikel hieronder.