WOZ-cap beperkt hoogte huurprijs van woonruimte

WOZ-cap

Per 1 mei 2022 is de invloed van de WOZ-waarde op de hoogte van de huurprijs voor woonruimte beperkt. Voortaan is het aandeel van de punten die op grond van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) voor de WOZ-waarde geteld mogen worden niet meer dan 33% van het totale puntenaantal. Het resultaat is dat de huurprijs vaker onder de liberalisatiegrens zal vallen. Het WWS bepaalt dan de huurprijs die je als verhuurder in rekening mag brengen. Zorg er dus voor dat je als verhuurder weet of de WOZ-cap ook voor jou geldt.

Wat is het WWS?

De WOZ-waarde is in 2015 in het WWS – beter bekend als het puntensysteem – opgenomen. Het puntensysteem is een systeem dat punten aan woonruimte toekent op basis van kwaliteitskenmerken. Denk aan oppervlakte, energielabel en dus ook de WOZ-waarde. Het totale puntenaantal bepaalt de (maximale) hoogte van de aanvangshuurprijs. Ligt die huurprijs onder de zogenaamde liberalisatiegrens (€ 763,47 sinds 1 januari 2022), dan ben je als verhuurder gebonden aan die huurprijs. Ligt de aanvangshuurprijs boven deze grens, dan mag je als verhuurder de hoogte van de huurprijs zelf bepalen.

Waarom is de invloed van de WOZ-waarde in het WWS ingeperkt?

De afgelopen jaren is de WOZ-waarde van woonruimte explosief gestegen. Daardoor is ook de (maximale) aanvangshuurprijs omhoog gegaan. Woonruimte valt daardoor steeds vaker in de vrije sector terwijl de behoefte aan woonruimte in de gereguleerde sector juist steeds groter is. Om ervoor te zorgen dat er meer woonruimte voor de gereguleerde sector beschikbaar komt, is de zogenaamde WOZ-cap in het WWS geïntroduceerd. Daardoor mogen voortaan minder verhuurders de hoogte van de huurprijs zelf bepalen.

Wat is de WOZ-cap?

De WOZ-cap houdt in dat het aandeel van de punten dat op grond van het WWS geteld mag worden voor de WOZ-waarde van een woonruimte, beperkt is tot 33%. Als de WOZ-waarde van de woonruimte die je verhuurt hoog is, dan bestaat de kans dat je als verhuurder voortaan niet meer zelf mag bepalen welke huurprijs je in rekening brengt.

Wanneer geldt de WOZ-cap niet?

De WOZ-cap is niet van toepassing:

  1. op een huurovereenkomst die vóór 1 mei 2022 is aangegaan en waarvan de aanvangshuurprijs toen boven de liberalisatiegrens lag;
  2. als een woonruimte zónder toepassing van de WOZ-cap 141 punten heeft of minder;
  3. als een woonruimte zonder toepassing van de WOZ-cap 110 punten heeft en gebouwd of verbouwd is in de jaren 2015 t/m 2019;
  4. op een woonruimte met een oppervlakte van 40 m² of minder die gelegen is in de zogenaamde COROP-regio’s Amsterdam en Utrecht. De woonruimte moet dan wel gebouwd of verbouwd zijn in de jaren 2018 t/m 2022;
  5. als een woonruimte een WOZ-waarde beneden de ondergrens heeft (€ 55.888,- sinds 1 juli 2022 en € 61.198,- per 1 juli 2022).

Waarom is er kritiek op de WOZ-cap?

Op de WOZ-cap is de  nodige kritiek, onder andere vanuit de Raad van State.

De WOZ-cap is niet effectief

Zo zijn er twijfels over de effectiviteit van de maatregel. De WOZ-cap moet namelijk de schaarste van woonruimte in de gereguleerde sector tegengaan. Dat gaat ten koste van woonruimte in de vrije sector. De vrees bestaat dat de WOZ-cap de huurprijzen in de vrije sector daardoor verder op zal drijven. Bovendien bestaat de vrees dat verhuurders minder zullen investeren in nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bouw vanwege verlies van rendement. Die vrees wordt versterkt doordat de minister recent heeft aangekondigd alle woonruimte met een middenhuur onder de werking van het WWS te gaan brengen. De verwachting is dat dat vanaf 1 januari 2024 gaat gebeuren.

De WOZ-cap is complex

Daarnaast is er kritiek op de complexiteit van de maatregel. Vooral de koppeling met het puntenaantal van 142 roept vragen op. Zo rijst de vraag waarom je als verhuurder van een woonruimte met bijvoorbeeld 146 punten vóór toepassing van de WOZ-cap en met 139 punten daarna, gebonden bent aan een huurprijs voor een woonruimte met 139 punten. Waarom mag je als verhuurder dan geen huurprijs vragen voor een woonruimte met 141 punten? Voor een woonruimte onder de 142 punten geldt de WOZ-cap immers niet.

Zorg dat je op de hoogte bent van komende maatregelen

Of de kritiek genoeg aanleiding is om de WOZ-cap aan te passen is de vraag. Wat zeker is, is dat er naast de WOZ-cap de komende tijd meer maatregelen genomen worden om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Wij zorgen ervoor dat je daar als verhuurder van op de hoogte bent. Daardoor voorkom je dat je een lagere huurprijs in rekening moet brengen dan je vooraf van plan was.

Neem contact op voor juridisch advies over het verhuren van een woning?

Ben je verhuurder en heb je vragen over dit onderwerp? Marieke Thijssen geeft je graag advies over het verhuren van woonruimte. Voor overige vragen met betrekking tot het huren of verhuren kan je ook contact met Marieke opnemen.