• Home |
  • Kennis |
  • WOZ waarde wel voor de erfbelasting, maar niet voor onderlinge aanspraken!

WOZ waarde wel voor de erfbelasting, maar niet voor onderlinge aanspraken!

WOZ

Erfbelasting (fiscaal)

In de Successiewet is geregeld dat bij de aangifte erfbelasting de WOZ waarde van een woning moet worden opgegeven. Het gaat dan om de waarde in het jaar van overlijden of het opvolgende jaar. In tijden dat de (WOZ) waarden dalen wordt meestal gekozen voor het opvolgende jaar (=lager), maar met de stijgende huizenprijzen is dit meestal niet aantrekkelijk. Of het moet zijn dat er door de erfgenamen met succes bezwaar is aangetekend tegen de WOZ waarde.

Tussen erfgenamen (civiel)

In deze recente uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland wordt nog eens bevestigd dat de voorgeschreven waardebepaling in de Successiewet (=WOZ waarde woning) niet zomaar mag worden gebruikt in de onderlinge (civielrechtelijke) verhoudingen tussen erfgenamen (‘wie krijgt wat?’).

Het ging in deze zaak om een kind dat was onterfd door haar ouders en de waarde van de woning ter berekening van haar legitieme portie (minimaal ‘kindsdeel’ = helft van het ‘normale erfdeel)’.
Ruim een jaar vóór het overlijden van de langstlevende ouder (=moeder) was een deel van de woning verhuurd aan de zus van het onterfde kind. Daardoor werd de woning minder waard dan wanneer de woning niet verhuurd zou zijn. De verhuizing van de zus naar de woning van moeder had te maken met haar verzorging door die zus.  Daarmee was er een belang om dichtbij moeder te wonen. Het was niet te bewijzen dat de woning werd verhuurd om de onterfde zus (t.z.t.) dwars te zitten in de nalatenschap van moeder.
De lage huurprijs had te maken met de toegezegde zorg en heeft de Rechtbank als reëel aangemerkt.

Conclusie

de WOZ waarde kan niet zonder meer worden gebruikt ter berekening van de legitieme portie van het onterfde kind. Een taxatie van de woning (rekening houdende met de huur) zal bepalen wat de waarde van de woning is ter berekening van de legitieme portie.

Wat in een fiscale wet (in dit geval de Successiewet) is voorgeschreven als waarderingsmethode geldt dus niet persé tussen (onterfde) erfgenamen onderling. Daar gaat het om de ‘werkelijke’ waarde in het economisch verkeer.

Kansen

Tegenwoordig zijn veel WOZ waarden aardig gelijk aan de werkelijke waarde of zijn ze lager.
Als een woning uit een nalatenschap aan één van de erfgenamen wordt toegedeeld en de erfgenamen willen die nieuwe eigenaar een voordeel gunnen ten opzichte van de werkelijke waarde, kán het gunstig zijn om die lagere WOZ waarde te gebruiken.
Fiscaal geldt dat géén sprake is van een schenking bij een verkoop of toedeling tegen de WOZ waarde. Hoewel dit in sommige situaties (grote) voordelen biedt, zijn er verschillende ‘valkuilen’ met grote gevolgen.

Stel je vragen aan onze specialisten

“Neem contact met mij op en ontvang antwoord op jouw vragen. Ik ben bereikbaar per mail of telefoon.”
Afbeelding voor Stel je vragen aan onze specialisten