• Home |
  • Kennis |
  • (Zandboom 2019): Interne saldering bij bestemmingsplan. (TvAR 2021/8067)

(Zandboom 2019): Interne saldering bij bestemmingsplan. (TvAR 2021/8067)

Aangenomen amendementen

Bij besluit van 2 maart 2020 heeft de raad van de gemeente Heiloo het bestemmingsplan en het exploitatieplan “Zandzoom 2019” vastgesteld. Het gebied Zandzoom ten zuiden van de kern Heiloo is een vrij open en groen ingericht gebied. Het bestaat uit lintbebouwing te midden van weilanden, wat kleinschalige bedrijvigheid en wat clusters van woningen. Het plan transformeert dit tot een nieuwe woonwijk ‘Zandzoom’ met 1.285 nieuwe woningen. Meerdere appellanten betogen dat het plan onvoldoende garanties biedt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de vorm van openheid, groen, privacy en uitzicht. Deze betogen hebben betrekking op het globale karakter van het bestemmingsplan, waarbij het plan moet worden uitgewerkt in verkavelingsplannen. Het betreft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Meerdere appellanten betogen dat de gevolgen van het plan voor het verkeer onvoldoende zijn onderzocht.

Paul Bodden heeft een annotatie bij de uitspraak geschreven die is verschenen in het septembernummer van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.