Actualiteitenmiddag Omgevingsrecht

  Deelnemers aan het seminar Actualiteitenmiddag Omgevingsrecht op 26 juni 2018, hebben toegang tot deze kennisomgeving. Hierin worden onder meer achtergrondinformatie en actualiteiten over het thema omgevingsrecht ontsloten. Hieronder treft u een aantal relevante blogartikelen, publicaties en uitspraken aan die tijdens de Actualiteitenmiddag aan bod zullen komen. Bovendien zullen de presentaties bij aanvang van het seminar op de kennisomgeving geplaatst worden zodat u alles op uw gemak nog eens kunt nalezen.

  Het omgevingsrecht is volop in beweging

  Tijdens de Actualiteitenmiddag wordt u door specialisten bijgepraat over de voor de praktijk belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De volgende thema’s komen aan bod:

  1. Schaarse rechten in het omgevingsrecht; waakzaamheid geboden?

  1. Klik hier – Conclusie A-G over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten (blog)
  2. Klik hier – De (her)verdeling van milieugebruiksruimte kan een schaars recht zijn (blog)
  3. Klik hier – Conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten (persbericht en verwijzing naar conclusie)
  4. Klik hier – Gelijke kansen en transparantie bij verdeling van schaarse vergunningen (persbericht en verwijzing naar uitspraak)

  2. Beantwoording prejudiciële vragen PAS in het verschiet; is er leven na de PAS?

  1. Klik hier – Verzameling blogartikelen over PAS (blogs)
  2. Klik hier – Prejudiciële vragen PAS (persbericht en verwijzingen naar de uitspraken)
  3. Klik hier – Bestemmingsplan ‘De Heuning-Oost’ (uitspraak)

  3. Ladder voor duurzame verstedelijking; wanneer is een ontwikkeling Ladderproof?

  1. Klik hier – Niet-benutte wijzigingsbevoegdheden behoren niet tot de harde plancapaciteit! (blog)
  2. Klik hier – De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking belicht (publicatie)
  3. Klik hier – Nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking: aandachtspunten voor de praktijk  (publicatie)

  4. De (toenemende) rol van duurzaamheid in de ruimtelijke ordening; hoe om te gaan met de uitdagingen van morgen?

  1. Klik hier – Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe (atlas)
  2. Klik hier – Sweco onderzoekt risico’s klimaatverandering Groningen en Ten Boer (nieuwsbericht)
  3. Klik hier – Maatregelen tegen wateroverlast moeten de rivierenbuurt Rainproof maken (project)

     

  Downloads

  Dienstenrichtlijn en bestemmingsplan95,51 KB Download  
  Actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht553,28 KB Download  
  Schaarse rechten omgevingsrecht325,23 KB Download  
  Prejudiciële vragen PAS en vooruitblik naar de toekomst1,06 MB Download  
  Behoefte (Ladder) en evenredigheid431,65 KB Download  
  De (toenemende) rol van duurzaamheid in ruimtelijke ordening193,07 KB Download  
  Ruimtelijke adaptie in omgevingsrecht3,13 MB Download