De Wet Bibob

    Deelnemers aan het seminar ‘De Wet Bibob’ op 22 november 2018 hebben toegang tot deze kennisomgeving. In de kolom aan de rechterkant tref je een aantal relevante blogartikelen aan die tijdens het seminar aan bod zullen komen. Bovendien zal de presentatie na afloop van het seminar op de kennisomgeving geplaatst worden, zodat je alles op je gemak nog eens kunt nalezen.

    De Wet Bibob

    De Wet Bibob wint aan populariteit bij overheden in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. De toepassing van de Wet Bibob blijkt echter nogal eens een struikelblok te zijn. Dit kan samenhangen met beleidsregels, de constateringen op basis van eigen onderzoek of omdat het advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) onvoldoende overtuigend is over de mate van gevaar. Het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke besluit. Die besluiten worden steeds kritischer en indringender door bestuursrechters getoetst. Tijdens het seminar zullen de bovenstaande en andere thema’s omtrent de Wet Bibob worden besproken. Dit gebeurt in de vorm van praktische tips en praktijkvoorbeelden voor de voorbereiding van besluiten die berusten op de Wet Bibob. Ook wordt stilgestaan bij de bezwaar- en beroepsprocedures tegen dergelijke besluiten. Dit alles gebeurt in het licht van de actuele rechtspraak over de Wet Bibob. Uiteraard is er ruimte voor discussie en voor vragen.

    Presentatie

    Presentatie597,66 KB Download