Veehouderij en volksgezondheid

  Deelnemers aan het seminar Veehouderij en volksgezondheid van 3 november 2016, hebben toegang tot deze digitale kennisomgeving, waarin onder meer achtergrondinformatie en actualiteiten over het thema Veehouderij en volksgezondheid worden ontsloten. Op 7 juli 2016 zijn de resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ bekendgemaakt. Onderzoekers van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR (CVI en WLR) en NIVEL hebben onderzoek gedaan naar de vraag of veehouderijen effect hebben op de gezondheid van mensen die in de omgeving wonen. De onderzoeksresultaten laten verbanden zien tussen het wonen in de omgeving van veehouderijen en de gezondheid. Sommige effecten zijn negatief voor de gezondheid, andere positief. Omdat de uitkomsten van het VGO-onderzoek het kabinet reden tot bezorgdheid geven, beraadt het zich op dit moment op maatregelen. Zo vindt het kabinet onder meer dat provincies over optimale mogelijkheden moeten beschikken om te kunnen sturen op dieraantallen. Daarom zal waarschijnlijk nog dit jaar een aangepast Wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid het licht zien.

  Downloads

  Aanbiedingsbrief onderzoeksrapporten ( Kamerstukken II 2015-2016, 28 973, nr. 181)47,32 KB Download  
  AbRS 10 september 2014, Agr.r. 2015-5793, m.nt. Paul Bodden (Buitengebied Bernheze)1,25 MB Download  
  Additionele maatregelen ter vermindering van emissies van bioaerosolen uit stallen2,53 MB Download  
  Brochure belangrijkste resultaten VGO-onderzoek325,66 KB Download  
  Beantwoording Kamervragen Wet dieraantallen (Handelingen II 2016-2017, nr. 131)44,77 KB Download  
  Emissies van endotoxinen uit de veehouderij6,55 MB Download  
  Gezondheidsrisicos van veehouderijen155,91 KB Download  
  Veehouderij en Gezondheid Omwonenden, RIVM Rapport 2016-00584,44 MB Download  
  Veehouderij en volksgezondheid47,08 KB Download  
  Q-koorts, een kwestie van erkenning1,54 MB Download  
  Veehouderij en volksgezondheid177,05 KB Download  
  Gezondheidswinst door schonere lucht1,21 MB Download  
  Gezondheidseffecten luchtverontreiniging253,71 KB Download  
  Luchtverontreiniging in Nederland440,96 KB Download  
  aanbieding advies Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen117,64 KB Download  

  Kamerbrieven

  Beantwoording vragen over gezondheidsrisico's van geitenhouderijen voor omwonenden63,22 KB Download  
  Beantwoording vragen over het bericht over de verhoogde kans op longontsteking nabij pluimveebedrijven60,34 KB Download  
  Reactie op diverse onderzoeken naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid95,97 KB Download  
  Aanbiedingsbrief van de staatssecretaris47,32 KB Download  
  Gezondheidsrisico's van veehouderijen155,91 KB Download  
  Toekomst veehouderij36,15 KB Download  

  Interimwet veedichte gebieden

  Wetsvoorstel 11 april 201765,36 KB Download  
  Ontwerp toelichting 11 april 2017238,56 KB Download  
  Rechtspraak 5864105,95 KB Download  

  Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

  Aanbiedingsbrief van de staatssecretaris38,29 KB Download  
  Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)3,09 MB Download  

  Presentaties seminar 3 november

  Presentatie D. Heederik2,22 MB Download  
  Presentatie F. Stouthart1,20 MB Download  
  Presentatie P. Bodden167,62 KB Download