Geluid en geur

  Deelnemers aan het seminar Actualiteiten Geluid en geur op 12 april 2018, hebben toegang tot deze digitale kennisomgeving. Hierin wordt onder meer achtergrondinformatie en actualiteiten over het thema Geluid en geur worden ontsloten. Deze kan worden gebruikt ter voorbereiding op het seminar en als naslagwerk. Hieronder kunt u de uitspraken downloaden die tijdens het seminar aan bod zullen komen en rechts treft u een aantal relevante blogartikelen en publicaties. De presentatie wordt bij aanvang van het seminar op de kennisomgeving geplaatst zodat u alles op uw gemak nog eens kunt nalezen. Bij veel geschillen in het omgevingsrecht staan de milieuaspecten geluidhinder en geurhinder centraal. Of een bepaalde ontwikkeling wel of geen doorgang kan hebben hangt vaak af van de vraag of de optredende geluid- en/of geurbelasting nog (wel) acceptabel is. De ontwikkelingen met betrekking tot deze milieuaspecten volgen elkaar in een rap tempo op. De huidige wet- en regelgeving is, nog afgezien van de wijzigingen die de Omgevingswet gaat brengen, aan verandering onderhevig. Bovendien verschijnt bijna wekelijks voor de praktijk relevante jurisprudentie op deze terreinen.

  Achtergrondinformatie en actualiteiten

  Gst. 2017/69 - 1 juni 2016246,92 KB Download  
  M en R 2017/107 - 15 februari 2017231,69 KB Download  
  M en R 2017/121 - 22 februari 2017245,12 KB Download  
  M en R 2018/7 - 28 juni 2017244,27 KB Download  
  M en R 2018/27 - 13 december 2017255,89 KB Download  
  TBR 2017/79 - 14 december 2016303,27 KB Download  
  TBR 2018/43 - 20 december 2017310,00 KB Download  

  Presentatie

  Presentatie 'Geur' van Tycho Lam1,13 MB Download  
  Presentatie 'Geluid' van Rachid Benhadi1,92 MB Download