Privacy & IT

  Welkom op de kennisomgeving Privacy & IT. Hier treft u diverse informatie aan over de privacyregelgeving en praktische hulpmiddelen die u kunnen helpen bij de implementatie daarvan binnen uw organisatie, zoals e-learnings, webinars en checklists.

  Presentaties en e-learning

  Privacy in de coachpraktijk

  Op 29 november gaf Monique Hennekens samen met drs. Marcel Groenendijk (penningmeester NOBCO) een webinar over de privacyregelgeving in de coachpraktijk. Dit webinar kunt u hieronder bekijken.

  Privacy regelgeving voor loopbaanbureaus en mobiliteitscentra

  Bij de begeleiding van personen in hun werkomgeving of naar een andere werkomgeving worden persoonsgegevens verwerkt. Bij de verwerking van deze gegevens zal voldaan moeten worden aan de privacyregelgeving. In een e-learning over privacy voor arbeidsmobiliteit worden de belangrijkste aspecten uit de privacyregelgeving en cybersecurity uitgelegd. Bekijk hier onze specifieke kennisomgeving voor loopbaanbureaus en mobiliteitscentra waar de e-learning per les te bekijken is.

  Privacyregelgeving algemeen

  Privacy en de meldplicht datalekken869,00 KB Download  

  Checklists

  Checklist basisbeginselen privacyregelgeving128,58 KB Download  
  Checklist verwerkersovereenkomst166,34 KB Download  
  Checklist beveiliging401,37 KB Download  

  Checklists meldplicht datalekken

  Stappenplan procedure meldplicht datalekken168,32 KB Download  
  Vragenlijst meldplicht datalekken voor intern contactpersoon166,34 KB Download  
  Stappenplan beoordeling meldplicht datalekken239,54 KB Download  

  Publicaties Sdu Opmaat

  Sanctie UWV toont aan dat goede risicoanalyse essentieel is voor passende beveiliging van persoonsgegevens24,83 KB Download  
  Controleren van logbestanden en passende beveiling van persoonsgegevens19,08 KB Download  
  Raadpleging persoonsgegevens in het kadaster: gaat er iets veranderen?38,61 KB Download  
  Een (nieuwe) standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten33,41 KB Download  
  Privacyschending gemeente (kernteam jeugd) door geluidsopnamen te verwerken36,83 KB Download  
  De verantwoordingsplicht onder de AVG39,55 KB Download