Seminar 'Invoeringswet Omgevingswet'

  Deelnemers aan het seminar ‘Invoeringswet Omgevingswet’ op 8 november 2018 hebben toegang tot deze kennisomgeving. Hieronder tref je een aantal relevante blogartikelen, publicaties en uitspraken aan die tijdens het seminar aan bod zullen komen. Bovendien zullen de presentaties bij na afloop van het seminar op de kennisomgeving geplaatst worden, zodat je alles op je gemak nog eens kunt nalezen.

  Invoeringswet Omgevingswet

  Tijdens een plenair deel én twee deelsessies naar keuze word je door specialisten bijgepraat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. De volgende thema’s komen aan bod:

  Inleiding Invoeringswet Omgevingswet

  Omgevingswet met wijzigingen wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet902,51 KB Download  
  Memorie van toelichting3,38 MB Download  
  Voorstel van wet437,48 KB Download  
  Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport532,27 KB Download  

  1. Planschade in de Omgevingswet

  Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet437,26 KB Download  
  Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet3,38 MB Download  

  2. Splitsing vergunning voor bouwen (in een bouwtechnische vergunning en een ruimtelijke vergunning)

  Een nieuwe opzet voor de omgevingsvergunning voor bouwen in de Omgevingswet? Eenvoudiger gezegd dan gedaan38,77 KB Download  
  Een nieuwe opzet van de vergunningplicht voor bouwwerken in de Omgevingswet5,84 MB Download  

  3. Milieu in het omgevingsplan

  Verdeling van gebruiksruimte met de Omgevingswet235,45 KB Download  
  Milieubelastende activiteiten in de Omgevingswet - Gevolgen van de overstap van het begrip inrichting naar milieubeslastende activiteiten voor de praktijk en de verhouding met het omgevingsplan505,71 KB Download  
  Uitspraak bestemmingsplan 'Buitengebied Veendam'65,92 KB Download  

  4. Overgangsrecht/transitie van bestemmingsplan naar omgevingsplan

  Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet1,93 MB Download  
  Infoblad Overgangsrecht161,28 KB Download  
  Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet3,38 MB Download  
  Geconsolideerde versie Omgevingswet902,50 KB Download  

  Presentaties seminar 'Invoeringswet Omgevingswet'

  Inleiding Invoeringswet Omgevingswet870,45 KB Download  
  Planschade in de omgevingswet340,87 KB Download  
  Splitsing vergunning voor bouwen366,36 KB Download  
  Milieu in het omgevingsplan1,30 MB Download  
  Overgangsrecht658,53 KB Download