Seminar 'Programma Aanpas Stikstof (PAS)'

  Deelnemers aan het seminar ‘Programma Aanpas Stikstof (PAS)’ op 21 november 2018 hebben toegang tot deze kennisomgeving. Hieronder tref je een aantal relevante blogartikelen, publicaties en uitspraken aan die tijdens het seminar aan bod zullen komen. Bovendien zullen de presentaties bij na afloop van het seminar op de kennisomgeving geplaatst worden, zodat je alles op je gemak nog eens kunt nalezen.

  Seminar Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Op 7 november 2018 beantwoordde het Hof van Justitie de prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft gesteld. De hoofdvraag die het Hof heeft beantwoord, betreft de vraag of het PAS verenigbaar is met het Europese recht (Habitatrichtlijn). Dit arrest en dan met name de consequenties daarvan voor de ruimtelijke ordenings- en milieupraktijk kunnen groot zijn.

  Downloads

  Arrest Hof van Justitie449,47 KB Download  
  Conclusie advocaat-generaal Kokott551,87 KB Download  

  Presentatie

  Presentatie1.010,80 KB Download