Seminar 'Uitspraak Raad van State over het PAS'

  Deelnemers aan het seminar ‘Uitspraak Raad van State over het PAS’ op 11 juni 2019 hebben toegang tot deze kennisomgeving.

  In de kolom aan de rechterkant tref je een aantal relevante blogartikelen aan die tijdens het seminar aan bod zullen komen. Bovendien zal de presentatie na afloop van het seminar op de kennisomgeving geplaatst worden, zodat je alles op je gemak nog eens kunt nalezen.

  Download presentatie

  Seminar 'Uitspraak Raad van State over het PAS'1,15 MB Download  

  Brieven aan Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

  Brief 4 juli 2018: Beantwoording vragen tussenuitspraak12,82 MB Download  
  Brief 19 juli 2018: Toezending definitieve notitie sleepvoetverbod1,32 MB Download  
  Brief 17 januari 2019: Inzake GS van Limburg en GS van Gelderland handhaving Nbwet beweiden en bemesten701,82 KB Download  
  Brief 17 januari 2019: Inzake vergunningzaken tbv zitting 14 februari6,52 MB Download  
  Brief 1 februari 2019: Inzake nadere motivering deposities onder de drempelwaarden van 0,05 mol1,80 MB Download