Studiemiddag 'Omgevingsplan & Geluid'

  Omgevingsplan & Geluid

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 krijgen gemeenten er extra taken en verantwoordelijkheden bij voor wat betreft de normering van geluid. Rachid Benhadi praat je tijdens de bijeenkomst graag bij over de verschillende geluidsaspecten. Aan de orde komt (uiteraard) de Omgevingswet, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid

  Deelnemers aan de studiemiddag ‘Omgevingsplan & Geluid’ op 25 juni 2019 hebben toegang tot deze kennisomgeving. Op deze pagina tref je een aantal documenten aan die tijdens het seminar aan bod zullen komen. Bovendien zal de presentatie na afloop van het seminar op de kennisomgeving geplaatst worden, zodat je alles op je gemak nog eens kunt nalezen.

   

  Achtergrondinformatie en actualiteiten

  Abg - artikelen - consultatietekst495,97 KB Download  
  Abg - NvT algemeen deel - consultatietekst788,27 KB Download  
  Abg - NvT artikelsgewijs - consultatietekst690,53 KB Download  
  Beantwoording IAK vragen Aanvullingsbesluit Geluid124,74 KB Download  
  Leeswijzer bij het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet112,25 KB Download  
  Notitie regeldrukeffecten bedrijven en burgers Aanvullingsbesluit geluid345,02 KB Download