Klachtenregeling

    Ontevreden?

    Tevreden klanten zijn onze belangrijkste ambassadeurs en daarvoor zetten we ons maximaal in. Klachten over onze dienstverlening nemen we dan ook serieus. Voor een zorgvuldige afhandeling is een tweetal klachtenregelingen opgesteld, een voor de notarissen en een voor advocaten.