Actualiteit12 juli 2023

Geurbeleid: drastische wijzigingen?!


Het hing al een tijdje in de lucht, maar was nog niet zo concreet aan de Tweede Kamer bericht als afgelopen vrijdag (vlak voordat het kabinet viel) in deze brief:

  • de standaardwaarden en grenswaarden voor geurhinder afkomstig van dierenverblijven worden aangescherpt;
  • ook bestaande overbelaste situaties worden aangepakt (worden in ieder geval onder de grenswaarden gebracht);
  • de ‘50%-regeling’ vervalt;
  • het straks onder de Omgevingswet geldende Besluit kwaliteit leefomgeving wordt hierop aangepast. (In zoverre dus niet de eerder herhaaldelijk aangekondigde beleidsneutrale wijziging.)

Althans, dat schreef de inmiddels demissionaire staatssecretaris van I en W. In de praktijk zal het vermoedelijk niet zo makkelijk gaan als de staatssecretaris doet voorkomen. Wordt vervolgd!

Actualiseringsplicht combiwasser

Duidelijk Hekkelman.