Publicatie7 november 2023

De Wet Bibob bij vergunningen onder de Omgevinsgwet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt ook de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) meer betekenis. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van bepaalde omgevingsvergunningen. Op welke onderdelen is de Wet Bibob van toepassing en wat zijn de aandachtspunten ten opzichte van de huidige bepalingen?

In de eerste plaats is de toepassing van de Wet Bibob een bevoegdheid onder de Omgevingswet en geen verplichting. Het gaat vooral om de – evenknieën van de – omgevingsvergunningen die ook al onder de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen. Oftwel ‘Bibob-abel’ zijn, wat betekent dat de aanvrager kan worden gecheckt op bijvoorbeeld integriteit.

De hele blog lees je op: Gemeente.nu

gemeente.nu

Duidelijk Hekkelman.