• Home |
  • Nieuws |
  • De Wet goed verhuurderschap treedt in werking: verhuurders en gemeenten opgelet!
Actualiteit29 juni 2023

De Wet goed verhuurderschap treedt in werking: verhuurders en gemeenten opgelet!

Op 1 juli 2023 treedt een deel van de Wet goed verhuurderschap (WGV) in werking. Doel van de Wet is om malafide verhuurders van woonruimte aan te pakken.

Voor dat doel bevat de WGV extra verplichtingen voor álle verhuurders van woonruimte. Zo moeten zij bij het te huur aanbieden van woonruimte voortaan de criteria kenbaar maken die zij hanteren bij de selectie van de huurder (alleen voor woningcorporaties geldt dit niet). Ook moeten zij de huurder voortaan informeren over de rechten die hij heeft, waaronder het recht om te klagen over ‘ongewenst verhuurgedrag’ bij het meldpunt van de gemeente. De huurder kan daar pas op 1 januari 2024 gebruik van maken, want de inwerkingtreding van dat deel van de WGV is tot die datum uitgesteld.

De WGV is niet alleen relevant voor verhuurders, maar ook voor gemeenten. Ten eerste, omdat zij ervoor moeten zorgen dat er op 1 januari 2024 een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag is. De voorwaarden waaronder de persoonsgegevens gebruikt mogen worden die daar binnen komen, zijn vastgelegd in het Besluit goed verhuurderschap.

Ten tweede is de WGV voor gemeenten van belang, omdat die het mogelijk maakt om een verhuurverordening vast te stellen. Daarin kan bepaald worden dat verhuur van woonruimte in bepaalde gebieden niet meer mogelijk is zonder een verhuurvergunning. Voorwaarde is dat in die gebieden de leefbaarheid onder druk staat. De verhuurvergunning kan (onder andere) geweigerd worden aan verhuurders aan wie eerder een bestuurlijke boete of een last onder bestuursdwang is opgelegd vanwege niet goed verhuurderschap.

De WGV is dus relevant voor álle verhuurders van woonruimte en voor gemeenten. Voor verhuurders is de WGV relevant, omdat zij ervoor moeten zorgen dat de huurovereenkomsten die zij gebruiken en het beleid dat zij hanteren in overeenstemming is met de WGV. Ook moeten zij nagaan of zij een verhuurvergunning nodig hebben. Voor gemeenten is de WGV relevant, omdat die bevoegdheden, maar ook verplichtingen creëert in de strijd tegen de aantasting van de leefbaarheid.

Meer weten? Neem contact op met Marieke Thijssen.

Wet goed verhuurderschap

Duidelijk Hekkelman.