• Home |
  • Nieuws |
  • Gedoogde gebruikshoeveelheid lachgas: 1 ampul of 1 ballon!
Actualiteit31 juli 2023

Gedoogde gebruikshoeveelheid lachgas: 1 ampul of 1 ballon!

Begin dit jaar zegde de minister van J&V toe dat het Openbaar Ministerie en de politie op 1 juli 2023 alle logistieke en procesmatige aspecten gereed zouden hebben om het lachgasverbod, dat sinds 1 januari 2023 van kracht is, uniform te handhaven.

Gedoogde gebruikshoeveelheid

Een interessant aspect van de uniforme aanpak is dat duidelijkheid bestaat over de “gedoogde gebruiksgrens” die het OM zal hanteren (oftwel de grens waaronder niet strafrechtelijk wordt opgetreden). Deze bedraagt 1 ampul of 1 ballon lachgas.

Dat is opvallend omdat in de nota van toelichting bij het lachasbesluit lijkt te worden aangenomen dat die grens op 10 ampullen ligt (Staatsblad 2022, 461).

Gebruikelijk is dat in de bestuursrechtspraak op het gebied van artikel 13b Opiumwet de in de strafrechtketen gehanteerde gedooggrens (o.a. geregeld in de Aanwijzing Opiumwet) wordt gevolgd. Ik zie hier dus “licht” tussen het (ogenschijnlijke) uitgangspunt van de lachgasbesluit-wetgever en de OM-richtlijn.

Gedoogde handelshoeveelheid

Een ander aspect betreft het vervoer van lachgas. Tot vandaag (1 juli 2023) gold een tijdelijke ontheffingsregeling van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) op grond waarvan opsporingsdiensten ingenomen lachgas konden vervoeren. Onduidelijk is of die is omgezet in een permanente ontheffing.

Afbeelding voor Gedoogde gebruikshoeveelheid lachgas: 1 ampul of 1 ballon!

Duidelijk Hekkelman.