Rechtspraak2 juni 2023

Hof oordeelt dat man onwaardig is om te erven

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 mei 2023 uitspraak gedaan in een zaak over onwaardigheid in het erfrecht. In deze zaak had een man zijn vrouw op gruwelijke wijze gedood en staat de vraag centraal of hij onwaardig is om van haar te erven.

Volgens artikel 4:3 BW is iemand onwaardig om te erven als de persoon in kwestie onherroepelijk is veroordeeld voor het doden van de erflater/erflaatster. Hoewel vaststaat dat de man zijn vrouw (erflaatster) opzettelijk en op gruwelijke wijze heeft gedood, is hij niet strafrechtelijk veroordeeld. Hij werd ontslagen van alle rechtsvervolging omdat hij ontoerekeningsvatbaar was. Aan de eis van een strafrechtelijke veroordeling in de zin van artikel 4:3 lid 1 sub a BW is dus niet voldaan. De rechtbank vond daarom in eerste aanleg dat de man niet onwaardig was om te erven.

Het hof is echter van oordeel dat een redelijke wetstoepassing in dit geval meebrengt dat bij de toepassing van artikel 4:3 lid 1 onder a BW de eis van een strafrechtelijke veroordeling buiten beschouwing moet blijven, mede op basis van artikel 8 lid 1 EVRM en de bijzondere omstandigheden van deze zaak. Dit oordeel van het hof betekent voor de man dat hij alsnog onwaardig is om uit de nalatenschap van de erflaatster te erven.

De link naar de volledige uitspraak vind je hier. Heb je vragen over deze uitspraak? Neem dan contact op met Yasmina.

Onwaardig om te erven

Duidelijk Hekkelman.