• Home |
  • Nieuws |
  • Meer ruimte voor aantasting overeenkomst in hoger beroep?
Nieuw Rechtspraak19 juni 2024

Meer ruimte voor aantasting overeenkomst in hoger beroep?

In een recente zaak bij het hof Den Haag lag de vraag voor of in hoger beroep ruimte is voor aantasting van inmiddels gegunde opdrachten. Vanwege rechtspraak van de Hoge Raad was het te verwachten dat het hof niet zou ingrijpen in de reeds gesloten overeenkomsten in deze zaak. Toch lijkt het hof in dit arrest de deur, die de wetgever en de Hoge Raad dicht hebben gedaan, toch weer op een kier te zetten.

Matthijs Mutsaers en Manon de Groot vragen zich af hoe dat zich verhoudt tot het huidige systeem van rechtsbescherming in aanbestedingszaken. Daarom hebben zij dit arrest onder de loep genomen en onze bevindingen hierover gedeeld in de meest recente editie (editie 4, mei 2024) van Tender Nieuwsbrief Online 2024.

Nieuwsgierig? Lees het hele artikel via Tender Nieuwsbrief Online.

Volg Matthijs en Manon op LinkedIn en blijf op de hoogte van recente uitspraken.

Afbeelding voor Meer ruimte voor aantasting overeenkomst in hoger beroep?

Duidelijk Hekkelman.