Actualiteit17 november 2023

Nieuwe aanbestedingsdrempels 2024-2025

Vanaf 1 januari a.s. gelden nieuwe aanbestedingsdrempels waarboven Europees moet worden aanbesteed. Dit volgt uit een aantal verordeningen van de Europese Commissie van 15 november jl. Het gaat hierbij om Verordening (EU) 2023/2495 (overheidsopdrachten), Verordening (EU) 2023/2496 (speciale-sectoropdrachten) en Verordening (EU) 2023/2497 (concessies). Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, die gelden voor de periode 2024-2025.

Wat zijn de nieuwe aanbestedingsdrempels?

Voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Richtlijn 2014/24/EU) gelden per 1 januari a.s. de volgende aanbestedingsdrempels:

  • € 5.538.000,- voor overheidsopdrachten voor werken (was: € 5.382.000,-);
  • € 143.000,- voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten van centrale overheidsinstanties (was: € 140.000,-);
  • € 221.000,- voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten van niet-centrale aanbestedende diensten (was: € 215.000,-).

Voor concessies voor werken en diensten (Richtlijn 2014/23/EU) geldt per 1 januari a.s. de volgende aanbestedingsdrempel:

  • € 5.538.000,- (was: € 5.382.000,-).

Voor speciale-sectoropdrachten (Richtlijn 2014/25/EU) gelden per 1 januari a.s. de volgende aanbestedingsdrempels:

  • € 5.538.000,- voor speciale-sectoropdrachten voor werken (was: € 5.382.000,-);
  • € 443.000,- voor speciale sectoropdrachten voor leveringen en diensten (was: € 431.000,-).

De aanbestedingsdrempels voor overheidsopdrachten en speciale-sectoropdrachten voor sociale en andere specifieke diensten blijven ongewijzigd (€ 750.000,- resp. € 1.000.000,-).

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Conclusie en gevolg

De aanbestedingsdrempels zijn enigszins verhoogd. Dit betekent dat een Europese aanbestedingsplicht voor de betreffende opdrachten iets minder snel aan de orde is.

Achtergrond aanbestedingsdrempels

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen is bepaald dat de Commissie de drempels om de twee jaar moet herzien, om ervoor te zorgen dat zij overeenstemmen met de drempels die in de (gewijzigde) Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA-overeenkomst) staan. Die overeenkomst is gesloten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie en is een plurilateraal instrument met als doel om de markten voor overheidsopdrachten wederzijds voor alle partijen bij de overeenkomst open te stellen.

Contact

Heb je vragen over de toepassing van de Europese en/of nationale aanbestedingsregels? Neem gerust contact op met ons team aanbestedingsrecht: Matthijs Mutsaers, Manon de Groot en Kennan Williams.

Nieuwe aanbestedingsdrempels

Duidelijk Hekkelman.