Wetswijziging22 mei 2023

Tijdelijke verhuur van woonruimte in de ban

Op 16 mei 2023 stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel dat vaste huurcontracten voor woonruimte weer de norm maakt en tijdelijke huurcontracten de (hoge) uitzondering. Als de Eerste Kamer ook instemt met het wetsvoorstel, zijn tijdelijke huurcontracten na 1 januari 2024 dus alleen nog in uitzonderingsgevallen mogelijk. Dat geldt ook voor tijdelijke huurcontracten voor kamers.

Het wetsvoorstel draait de invoering van de mogelijkheid van tijdelijke verhuur uit 2016 terug. Daardoor kunnen de meeste huurders die nĂ¡ 1 januari 2024 een huurcontract aangaan straks weer aanspraak op huurbescherming maken. Dat betekent dat zij het recht hebben om niet in te stemmen met de opzegging van het huurcontract. De verhuurder moet in dat geval naar de rechter. Die toetst dan of de verhuurder het contract in overeenstemming met de wet heeft opgezegd. Tot de rechter heeft beslist, kan kunnen de huurders niet gedwongen worden om de woonruimte te ontruimen.

De mogelijkheid van verhuur zonder huurbescherming blijft in een aantal situaties wel bestaan. Bijvoorbeeld als sprake is van verhuur op grond van de Leegstandwet. Meer weten over de Leegstandswet? Neem dan contact op met Marieke Thijssen.

Tijdelijke verhuur van woonruimte

Duidelijk Hekkelman.