Actualiteit24 oktober 2023

Uitbreiding Wet Victoria aangenomen!

Vandaag (dinsdag 24 oktober 2023) heeft de Eerste Kamer – zoals verwacht – het wetsvoorstel tot verruiming van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester van woningen en niet voor publiek toegankelijke lokalen (artikel 174a Gemeentewet), met grote meerderheid aangenomen. Dat betekent dat de burgemeester deze bevoegdheid binnenkort daadwerkelijk kan gaan toepassen, waaronder bij:

  • ernstige geweldplegingen in of nabij woningen of de dreiging daarvan; of
  • bij de vondst van verboden wapens op grond van de Wwm, waardoor de openbare orde wordt verstoord of de vrees daartoe bestaat.

De motie van eerste kamerlid Bezaan, strekkende tot het reserveren van extra ruimte op de begroting voor de politie voor de toepassing van deze bevoegdheid, is verworpen. Dat doet echter aan het wetsvoorstel zelf niet(s) af.

Het is nu nog een kwestie van ondertekening van het wetsvoorstel door de Koning en de minister van Justitie en Veiligheid.

Wanneer de verruimde bevoegdheid in werking treedt is nog niet bekend. Franc Pommer gokt op 1 januari 2024, maar weet dat niet zeker. We houden je op de hoogte.

Wet Victoria uitbreiding

Duidelijk Hekkelman.