• Home |
  • Nieuws |
  • Verbod nieuwvestiging en uitbreiding pluimveebedrijven in risicogebieden vogelgriep
Actualiteit19 juli 2023

Verbod nieuwvestiging en uitbreiding pluimveebedrijven in risicogebieden vogelgriep

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarschuwt voor aanhoudende zorgwekkende situatie rondom vogelgriep

In het artikel ‘Het rapport Remkes; Hoe nu verder?’ (TvAR 2022, p. 495 e.v.), wijst Paul Bodden op de mogelijkheid van pluimveevrije zones vanwege de groeiende vrees voor mogelijke besmetting van het vogelgriepvirus bij mensen.

In een recente kamerbrief van de Minister van LNV worden verschillende maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het vogelgriepvirus aan te pakken. Vermeldenswaardig is, vanuit het omgevingsrecht bezien, de aankondiging van structuurmaatregelen, waaronder een mogelijk verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van pluimveebedrijven in risicogebieden. Denk hierbij aan pluimveedichte gebieden en waterrijke gebieden.

Voor het uitvoeren van deze maatregelen zijn hier volgens de Minister van LNV nieuwe wettelijke bevoegdheden voor nodig. Maar, met de aankomende inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari, zouden er al voldoende bruikbare bevoegdheden beschikbaar moeten zijn (temeer omdat het voorzorgsbeginsel in de Omgevingswet wordt gecodificeerd). De besluitvorming volgt volgens de minister aan het einde van dit jaar. Deze ontwikkelingen zullen zeker worden meegenomen tijdens ons aankomende webinar.

Meld je aan voor het webinar via onderstaande button.

Afbeelding voor Verbod nieuwvestiging en uitbreiding pluimveebedrijven in risicogebieden vogelgriep

Duidelijk Hekkelman.