• Home |
  • Nieuws |
  • Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen in nabijheid omwonenden
Rechtspraak13 juni 2023

Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen in nabijheid omwonenden

De civiele rechter verbiedt bollenteler (toegestane) gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in de nabijheid van omwonenden. Volgens de civiele rechter kan ten aanzien van een aantal gewasbeschermingsmiddelen (en een cocktail ervan) niet worden uitgesloten dat zij een onaanvaardbaar schadelijk effect kunnen hebben op mensen.

Uit wetenschappelijk onderzoek leidt de rechter af dat op basis van (o.a.) de huidige toelatingseisen onvoldoende zekerheid kan worden gegeven dat deze risico’s worden beperkt. Daarmee is er volgens de rechter sprake van een ‘potentieel groot risico voor de gezondheid van omwonenden van de bollenvelden’ en wordt niet voldaan aan de Europees norm dat een gewasbeschermingsmiddel geen schade mag toebrengen aan mensen. Volgens de rechter weegt het risico op schadelijke effecten voor mensen zwaarder dan het economische verlies van de teler. Om die reden legt de rechter een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van de lelieteelt in de directe nabijheid van omwonenden op. Dit verbod geldt voor een aantal speciale (kadastrale) percelen. Over de (specifieke) afstand tussen deze percelen en de omwonenden (tuinen zijn al gevoelige functies) wordt – anders dan dat sommige op “enkele tientallen meters van de velden wonen” – niets geschreven.

We zijn benieuwd wat deze uitspraak betekent voor (o.a.) woningbouw nabij agrarische percelen en het opnemen van algemene spuitzvrijezones in het bestemmingsplan op basis van het voorzorgsbeginsel (vergelijk ECLI:NL:RVS:2021:1603).

Vragen? Neem dan gerust contact op met Dianne Jennissen.

Verbod op gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Duidelijk Hekkelman.