Ondernemingsrecht

Bestuurders, ondernemingen en organisaties hebben te maken met vele juridische vraagstukken. Juridische vraagstukken waar door de toenemende complexiteit en almaar veranderende wet- en regelgeving niet zomaar meer een oplossing voorhanden is. Onze ondernemingsrecht specialisten bezitten de juridische kennis om de oplossing te vinden. En jou te ontzorgen, zodat jij weer verder kunt.

Wat is ondernemingsrecht?

Het ondernemingsrecht is een breed rechtsgebied. Het bevat in principe alle denkbare juridische vraagstukken waar bedrijven en ondernemers mee te maken kunnen krijgen.

Belang van ondernemingsrecht voor bedrijven en ondernemers

Als ondernemer richt je je natuurlijk het liefst op activiteiten waar jij en je team in uitblinken, waar jullie energie van krijgen en die bijdragen aan de groei van de onderneming. We weten uit ervaring dat juridische zaken daar meestal niet onder vallen – en dat begrijpen we maar al te goed.

In de praktijk blijkt echter vaak dat je niet aan juridische vraagstukken ontkomt. Of het nu gaat om een conflict met een leverancier, het zorgvuldig regelen van contracten, of het herstructureren van je bedrijf, vroeg of laat loop je tegen juridische uitdagingen aan die om specifieke expertise vragen.

In deze situaties is de deskundige inbreng van een advocaat of notaris waardevol. Wij zijn er om je te ondersteunen. Zo kun jij je blijven focussen op datgene waar je hart ligt, met de zekerheid dat alle juridische zaken in goede handen zijn.

Bekijk hier onze expertises in het ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht bestaat uit een groot aantal expertises. Wij staan je graag bij op de volgende onderdelen:

Advocaat ondernemingsrecht

Wil je weten waar onze ondernemingsrecht advocaten jou in kunnen bijstaan? Klik hier voor meer informatie over onze diensten en expertise.

(Kandidaat-)notaris ondernemingsrecht

Als ondernemer op zoek naar een notaris die jou kan helpen bij diverse juridische vraagstukken? Bekijk hier wat we voor je kunnen betekenen.

Veelgestelde vragen in het ondernemingsrecht

  • Als bestuurder van een B.V. ben je in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Dat kan anders zijn als je van een bepaalde handeling een ernstig verwijt kan worden gemaakt of als je B.V. failliet gaat door onbehoorlijk bestuur.

  • In beginsel geldt dat partijen bij een handelsovereenkomst tegenovergestelde belangen hebben. Zo ook de franchiseovereenkomst, waar de franchisegever bijvoorbeeld de mogelijkheden tot beëindiging door de franchisenemer zoveel mogelijk zal willen beperken. Een franchisenemer zal daarin juist een bepaalde mate van vrijheid willen behouden. Als wij een conceptovereenkomst beoordelen, wijzen wij de ondernemer op dergelijke risico’s. Zo weet deze precies waar hij aan toe is en kan deze een weloverwogen beslissing nemen. Vaak vormt onze beoordeling het beginpunt van onderhandelingen, waarmee de ondernemer in staat wordt gesteld om een overeenkomst te sluiten die voordeliger voor hem is.

  • Bij het herstructureren van een onderneming komen verschillende aspecten samen. Naast het vennootschappelijke ook het financiële, arbeidsrechtelijke en fiscale. Zorg er dus voor dat je hier rekening mee houdt en dat de gevolgen goed worden onderzocht. Zo voorkom je problemen wanneer de herstructurering is gerealiseerd. Betrokkenheid van een belastingadviseur is altijd raadzaam.

  • De activa-passiva transactie kies je vooral als je enkel specifieke onderdelen van je onderneming wil overdragen. Je hebt bijvoorbeeld een horecaonderneming die naast een restaurant ook een bezorgdienst heeft en hebt een koper voor alleen die bezorgdienst. Zorg dat je zeer gedetailleerd formuleert welke activa (bijv. overeenkomsten met afnemers, voorraden) en passiva (bijv. schulden aan leveranciers) worden overgedragen. Het kost meer tijd en moeite, maar levert wel maatwerk op. Een aandelenoverdracht is daarentegen simpeler. Alles gaat over naar de nieuwe eigenaar. Wat overgaat (de vermogensbestanddelen van de B.V., het bedrijf) hoeft dus niet te worden benoemd. Daarnaast kan een aandelenoverdracht fiscaal voordeliger zijn: als de verkoper zelf ook een B.V. is (een ‘holding’) en 5% of meer van de aandelen had, is de winst die de verkoper maakt door de verkoop onbelast. Over de winst die de B.V. daarentegen behaald omdat ze haar activa/passiva heeft verkocht, moet gewoon vennootschapsbelasting worden betaald.

  • Het is niet voor iedere organisatie mogelijk om de documentatie op het gebied van governance volledig naar eigen inzicht in te richten. Voor bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld zorg, woningbouw en onderwijs, is specifieke regelgeving van toepassing en bovendien kennen deze sectoren ook eigen codes. Deze regelgeving en codes bevatten vaak specifieke governancevoorschriften die je in de documentatie mee moet nemen.

Duidelijk Hekkelman.