Bedrijfsopvolging

De bedrijfsopvolging is een zakelijke, maar vaak ook een emotionele aangelegenheid. Zowel voor de overdrager als opvolger. Daarnaast is het ook nog eens complex om de juiste keuzes te maken. Bedrijfsopvolging is een proces dat vaak jaren in beslag neemt. Hoe zorg je er nou voor dat zowel de overdrager als overnemer tevreden zijn? Een klip-en-klaar antwoord is niet voorhanden en afhankelijk van de situatie. Daarom is het goed om hier advies over in te winnen.

Veelgestelde vragen over bedrijfsopvolging

  • Er zijn meerdere mogelijkheden om de opvolging gefaseerd te laten verlopen. Een mogelijk is bijvoorbeeld om in eerste instantie 5% van de aandelen te vergeven aan de opvolger zodat deze al aan kan sluiten bij de AvA. Daarna laat je het aandeel oplopen waardoor de regie steeds meer komt te liggen bij de opvolger. Spreek bij de gefaseerde opvolging goed af wie de regie heeft. Zo voorkom je misverstanden.

  • Er zijn drie financieringsmogelijkheden: eigen vermogen, koopprijs omzetten in een (achtergestelde) geldlening en het lenen bij de bank. Vaak vindt een combinatie plaats van deze soorten financiering. Zo komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat de bank een deel van de overnamesom financiert en ouders het overige deel als (achtergestelde) geldlening verstrekken.

  • Met de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is het mogelijk om een gedeeltelijke vrijstelling te verkrijgen bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie. Dit kan via een schenking of vererving van de onderneming of aanmerkelijk belangaandelen. Ook bij overlijden van de eigenaar van de onderneming heeft de BOR meerwaarde. De erfgenaam kan bij de aangifte erfbelasting een beroep doen op de BOR en hoeft de erfbelasting pas na 10 jaar terug te betalen (met rente).

    Het is denkbaar dat de BOR op korte termijn wordt beperkt of afgeschaft. In de notitie ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ zijn daar al plannen voor geformuleerd.

  • Nadat de belangrijkste afspraken zijn gemaakt is het van belang om deze afspraken juridisch vast te leggen. Dit doe je door het opstellen van een akte. In deze akte leggen we bijvoorbeeld afspraken vast als de overnamesom, beroep op fiscale regelingen en de meerwaardeclausule. Na het ondertekenen van deze akte is de bedrijfsoverdracht een feit.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in onze andere expertises?

Duidelijk Hekkelman.