Aandelen certificeren

Het scheiden van stemrecht en winstrecht is voor veel ondernemers een interessante overweging. Het is daardoor bijvoorbeeld mogelijk om werknemers mee te laten profiteren van het rendement van de onderneming of het vermogen over te hevelen naar een volgende generatie, zonder de touwtjes uit handen te geven. De meest voorkomende manier om dit mogelijk te maken is het certificeren van aandelen. Bij de feitelijke en juridische inkleuring van certificering van aandelen komt echter behoorlijk wat kijken. Onze specialisten voorzien je graag van advies.

Veelgestelde vragen over het certificeren van aandelen

  • Gewone aandelen hebben winstrecht én stemrecht. Veel ondernemers vinden het belangrijk om zeggenschap te behouden, maar willen wel winst kunnen uitkeren aan medewerkers of de volgende generatie. Het certificeren van aandelen maakt dat mogelijk. De ondernemer richt dan een stichting op (een ‘STAK’) die de aandelen houdt, waarvan hij zelf de enig bestuurder is.
    Daarnaast geeft het certificeren van aandelen jou de mogelijkheid de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Je kunt namelijk een akte maken waarin je aangeeft wie het bestuur van de STAK moet vormen als jij er niet meer bent. Bij een niet-gecertificeerde B.V. erven de erfgenamen de aandelen, en kunnen ze zo’n besluit daarom alsnog overrulen door zelf een bestuur te benoemen. Advies over het certificeren van aandelen? Wij helpen je graag.

  • Aan stemrechtloze aandelen is altijd vergaderrecht verbonden. Dat wil zeggen: houders van stemrechtloze aandelen hebben het recht om de aandeelhoudersvergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Voor ingrijpende besluiten is het afhankelijk van de statuten zelfs mogelijk dat de stemrechtloze aandeelhouder aanwezig moet zijn. Bij certificaten kun je zelf bepalen of de houder ervan vergaderrecht krijgt.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.