Distributie, franchise en agenturen

Wil jij met jouw bedrijf met agenten of distributeurs gaan samenwerken? Of ben je van plan een franchiseketen op te richten? Je kunt met dit soort vragen bij ons terecht. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een advies uitbrengen over hoe je één en ander op de beste manier organiseert. Ook kunnen wij de benodigde contracten opstellen. Ben jij een distributeur, agent of franchisenemer en heb jij een contract voorgelegd gekregen, dan kunnen wij deze beoordelen en je adviseren over risico’s. En als er een geschil is ontstaan, behartigen wij jouw belangen en denken wij mee over een mogelijke oplossing.

Veelgestelde vragen over distributie, franchise en agenturen

 • Absoluut. Door afspraken op schrift te zetten, weten partijen waar zij aan toe zijn en kunnen zij altijd nog eens terugkijken wat ieders rechten en verplichtingen zijn. Voor een leverancier is het daarnaast prettig om gebruik te maken van standaardcontracten, zodat voor al zijn distributeurs, agenten en/of franchisenemers dezelfde voorwaarden gelden.

 • In beginsel geldt dat partijen bij een handelsovereenkomst tegenovergestelde belangen hebben. Zo ook de franchiseovereenkomst, waar de franchisegever bijvoorbeeld de mogelijkheden tot beëindiging door de franchisenemer zoveel mogelijk zal willen beperken. Een franchisenemer zal daarin juist een bepaalde mate van vrijheid willen behouden. Als wij een conceptovereenkomst beoordelen, wijzen wij de ondernemer op dergelijke risico’s. Zo weet deze precies waar hij aan toe is en kan deze een weloverwogen beslissing nemen. Vaak vormt onze beoordeling het beginpunt van onderhandelingen, waarmee de ondernemer in staat wordt gesteld om een overeenkomst te sluiten die voordeliger voor hem is.

 • Wij proberen geschillen altijd zonder bemoeienis van een rechter op te lossen. Het sturen van een sommatiebrief is dan de eerste stap. Als de partij daar niet op reageert of weigert aan de sommatie te voldoen, is het onvermijdelijk om naar de rechter te stappen om nakoming af te dwingen. Wij adviseren de ondernemer in zo’n geval welke procedure het beste kan worden gevoerd (een kort geding of een “normale” procedure) en welke strategie moet worden gevolgd.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • N.V. oprichten

  Een naamloze vennootschap (N.V.) wordt vaak opgericht om te kunnen ondernemen en privé niet aansprakelijk te zijn, maar ook om vermogen bijeen te houden. Het drijven van een onderneming via een N.V. is echter allesbehalve eenvoudig. Daarom is het van belang om voorafgaande aan (juridische) handelingen bijstand te krijgen. Onze specialisten helpen je graag, zij hebben ervaring met uiteenlopende vraagstukken inzake de N.V.
 • Aandelen certificeren

  Het scheiden van zeggenschap en winstrecht is voor veel ondernemers een interessante overweging. Het is daardoor bijvoorbeeld mogelijk om werknemers mee te laten profiteren van het rendement van de onderneming of het vermogen over te hevelen naar een volgende generatie, zonder de touwtjes uit handen te geven. De meestvoorkomende manier om dit mogelijk te maken is het certificeren van aandelen. Bij de feitelijke en juridische inkleuring van certificering van aandelen komt echter behoorlijk wat kijken. Onze specialisten voorzien je graag van advies.
 • Contractenrecht

  Een goed contract geeft duidelijkheid. Het is makkelijk leesbaar, zo kort mogelijk en legt helder vast wie welke verantwoordelijkheden en risico’s draagt. Wie voldoende tijd en energie besteedt aan het vastleggen van de afspraken in een contract voorkomt geschillen. Onze specialisten staan ondernemingen en overheden bij in onderhandelingstrajecten- en procedures over contracten en adviseren ook over de toepassing en beëindiging daarvan.
 • Financiering & zekerheid

  Ondernemingen en andere organisaties hebben financiële middelen nodig. Voor de lopende bedrijfsvoering, maar ook voor nieuwe initiatieven. De financiering wordt ingebracht door aandeelhouders of derden via risicokapitaal of geldleningen. Als financier, maar ook als geldnemer, wil je zekerheid hebben over de wederzijdse rechten en verplichtingen. De financier wil natuurlijk dat er wordt betaald, en dat hij zich (met voorrang) kan verhalen als dat niet gebeurt. Dit doe je bijvoorbeeld door zekerheden te bedingen op goederen of rechten die je kunt verkopen als betaling uitblijft. De geldnemer wil graag dat de financiering en zekerheidsverlening de bedrijfsvoering zo min mogelijk in de weg zit. Wij kunnen jou begeleiden bij het vaststellen en opstellen van de documentatie rondom het aangaan van de financiering en het vestigen van zekerheden.
 • Vereniging oprichten

  De rechtspersonen vereniging en stichting lijken op elkaar, maar hebben ieder een eigen karakter. Het verschil zit ‘m vooral in de organen . Maar één ding hebben ze gemeen: de statuten worden door ons op maat gemaakt zodat deze aansluiten op jouw behoeften. Dat ziet zowel op de oprichting als op een latere wijziging van de statuten. Onze specialisten denken met je mee en leggen dit graag voor je vast.

Duidelijk Hekkelman.