Faillissementen & Herstructurering 

Als je voorziet dat je onderneming haar schulden niet meer kan voldoen, is het verstandig om tijdig advies in te winnen om te onderzoeken of je onderneming nog te redden is. Blijkt je onderneming niet meer te redden, dan kan een gedegen voorbereiding ervoor zorgen dat jouw aansprakelijkheid als bestuurder beperkt wordt. Ook als jouw debiteur failliet wordt verklaard, betekent dit nog niet direct dat je jouw geld kwijt bent.

Wat doet een curator?

Een curator is een advocaat die door de rechtbank wordt aangesteld om een faillissement af te wikkelen. De curator treedt daarbij op voor de gezamenlijke schuldeisers. Een curator probeert zoveel mogelijk gelden in de boedel te krijgen om te kunnen uitkeren aan de schuldeisers. De curator dient ook te onderzoeken wat de oorzaken zijn van het faillissement en of er geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden in de periode voor faillissement.

Wanneer is er sprake van een faillissementssituatie

Wanneer een bedrijf haar schulden niet meer kan voldoen, is er sprake van een faillissementssituatie. Indien de schulden groter zijn dan de bezittingen van een bedrijf, ligt een faillissementsaanvraag voor de hand.

De curatoren van Hekkelman

De curatoren van Hekkelman hebben allen de specialisatieopleiding Grotius Insolventierecht met succes afgerond, zijn lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en hebben veel ervaring met het afwikkelen van faillissementen. Door hun ruime ervaring zijn zij ook goed in staat om bedrijven te begeleiden in een (naderende) faillissementssituatie en om bestuurders van bedrijven en/of schuldeisers bij te staan in geschillen met een curator.

Meer veelgestelde vragen over faillissementen en herstructurering

  • Als bestuurder van een B.V. ben je in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Dat kan anders zijn als je van een bepaalde handeling een ernstig verwijt kan worden gemaakt of als je B.V. failliet gaat door onbehoorlijk bestuur.

  • Schuldeisers moeten op een gelijke wijze worden behandeld. Als je één schuldeiser wel betaalt, maar een andere niet, dan mag dit meestal niet. Soms kan er een goede reden zijn om een bepaalde schuld wel nog te voldoen.

  • Als je klant failliet is, dan kun je misschien nog een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame om geleverde goederen terug te krijgen. Daarnaast is het altijd de moeite waard om te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om je geld terug te krijgen of om verdere schade te beperken (door bijvoorbeeld een pandrecht uit te winnen of een retentierecht in te roepen).

  • Als eigenrisicodrager (voor de WGA of de Ziektewet) draag je als werkgever het risico voor de arbeidsongeschiktheid van jouw (ex-)werknemers. De betaling van de uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor jouw rekening.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.