Faillissementen & Herstructurering 

Als je voorziet dat je onderneming haar schulden niet meer kan voldoen, is het verstandig om tijdig advies in te winnen om te onderzoeken of je onderneming nog te redden is. Blijkt je onderneming niet meer te redden, dan kan een gedegen voorbereiding ervoor zorgen dat jouw aansprakelijkheid als bestuurder beperkt wordt. Ook als jouw debiteur failliet wordt verklaard, betekent dit nog niet direct dat je jouw geld kwijt bent.

Veelgestelde vragen over faillissementen en herstructurering

  • Als bestuurder van een B.V. ben je in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Dat kan anders zijn als je van een bepaalde handeling een ernstig verwijt kan worden gemaakt of als je B.V. failliet gaat door onbehoorlijk bestuur.

  • Schuldeisers moeten op een gelijke wijze worden behandeld. Als je één schuldeiser wel betaalt, maar een andere niet, dan mag dit meestal niet. Soms kan er een goede reden zijn om een bepaalde schuld wel nog te voldoen.

  • Als je klant failliet is, dan kun je misschien nog een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame om geleverde goederen terug te krijgen. Daarnaast is het altijd de moeite waard om te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om je geld terug te krijgen of om verdere schade te beperken (door bijvoorbeeld een pandrecht uit te winnen of een retentierecht in te roepen).

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.