Faillissementen & Herstructurering 

Als je voorziet dat je onderneming haar schulden niet meer kan voldoen, is het verstandig om tijdig advies in te winnen om te onderzoeken of je onderneming nog te redden is. Blijkt je onderneming niet meer te redden, dan kan een gedegen voorbereiding ervoor zorgen dat jouw aansprakelijkheid als bestuurder beperkt wordt. Ook als jouw debiteur failliet wordt verklaard, betekent dit nog niet direct dat je jouw geld kwijt bent.

Veelgestelde vragen over faillissementen en herstructurering

 • Als bestuurder van een B.V. ben je in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Dat kan anders zijn als je van een bepaalde handeling een ernstig verwijt kan worden gemaakt of als je B.V. failliet gaat door onbehoorlijk bestuur.

 • Schuldeisers moeten op een gelijke wijze worden behandeld. Als je één schuldeiser wel betaalt, maar een andere niet, dan mag dit meestal niet. Soms kan er een goede reden zijn om een bepaalde schuld wel nog te voldoen.

 • Als je klant failliet is, dan kun je misschien nog een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame om geleverde goederen terug te krijgen. Daarnaast is het altijd de moeite waard om te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om je geld terug te krijgen of om verdere schade te beperken (door bijvoorbeeld een pandrecht uit te winnen of een retentierecht in te roepen).

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Ondernemingsrecht

  Bestuurders, ondernemingen en organisaties hebben te maken met vele juridische vraagstukken. Juridische vraagstukken waar door de toenemende complexiteit en almaar veranderende wet- en regelgeving niet zomaar meer een oplossing voorhanden is. Onze specialisten bezitten de juridische kennis om de oplossing te vinden. En jou te ontzorgen, zodat jij weer verder kunt.
 • Bedrijfsopvolging

  De bedrijfsopvolging is een zakelijke, maar vaak ook een emotionele aangelegenheid. Zowel voor de overdrager als opvolger. Daarnaast is het ook nog eens complex om de juiste keuzes te maken. Bedrijfsopvolging is een proces dat vaak jaren in beslag neemt. Hoe zorg je er nou voor dat zowel de overdrager als overnemer tevreden zijn? Een klip-en-klaar antwoord is niet voorhanden en afhankelijk van de situatie. Daarom is het goed om hier advies over in te winnen.
 • Bedrijfsovername

  Ondernemers, investeerders, strategische partijen en hun trusted advisors zijn bij ons aan het juiste adres voor juridische ondersteuning bij de verkoop of aankoop van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, of een participatie. Kennis van zaken, heldere communicatie, verwachtingsmanagement en goede samenwerking in het multidisciplinaire team zijn naar onze mening de basis voor een succesvolle en vlotte afronding van dit intensieve traject.

 • Financiering & zekerheid

  Ondernemingen en andere organisaties hebben financiële middelen nodig. Voor de lopende bedrijfsvoering, maar ook voor nieuwe initiatieven. De financiering wordt ingebracht door aandeelhouders of derden via risicokapitaal of geldleningen. Als financier, maar ook als geldnemer, wil je zekerheid hebben over de wederzijdse rechten en verplichtingen. De financier wil natuurlijk dat er wordt betaald, en dat hij zich (met voorrang) kan verhalen als dat niet gebeurt. Dit doe je bijvoorbeeld door zekerheden te bedingen op goederen of rechten die je kunt verkopen als betaling uitblijft. De geldnemer wil graag dat de financiering en zekerheidsverlening de bedrijfsvoering zo min mogelijk in de weg zit. Wij kunnen jou begeleiden bij het vaststellen en opstellen van de documentatie rondom het aangaan van de financiering en het vestigen van zekerheden.

Duidelijk Hekkelman.