Financiering en zekerheid

Ondernemingen en andere organisaties hebben financiële middelen nodig. Voor de lopende bedrijfsvoering, maar ook voor nieuwe initiatieven. De financiering wordt ingebracht door aandeelhouders of derden via risicokapitaal of geldleningen. Als financier, maar ook als geldnemer, wil je zekerheid hebben over de wederzijdse rechten en verplichtingen. De financier wil natuurlijk dat er wordt betaald, en dat hij zich (met voorrang) kan verhalen als dat niet gebeurt. Dit doe je bijvoorbeeld door zekerheden te bedingen op goederen of rechten die je kunt verkopen als betaling uitblijft. De geldnemer wil graag dat de financiering en zekerheidsverlening de bedrijfsvoering zo min mogelijk in de weg zit. Wij kunnen jou begeleiden bij het vaststellen en opstellen van de documentatie rondom het aangaan van de financiering en het vestigen van zekerheden.

Veelgestelde vragen over financiering & zekerheid

  • Er zijn een aantal zekerheden die regelmatig worden gebruikt bij de financiering van een onderneming. Gebruikelijke zekerheden zijn hypotheekrecht op het bedrijfspand, pandrecht op aandelen/bedrijfsinventaris/voorraden/handelsdebiteuren, hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling en een persoonlijke borgstelling.

  • Ben je ervan bewust dat de meeste financiers zoveel mogelijk grip willen houden op hun financiering. Dat betekent ook grip op de geldnemer zelf en diens vermogen. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat je zonder toestemming van de financier geen zekerheden aan anderen mag verstrekken of je vennootschappelijke structuur ingrijpend mag herstructureren.

  • Crowdfunding, je haalt je financiering gewoon bij het publiek op en hebt niks te maken met de voorwaarden van een bank of andere financiële instelling. Het imago van crowdfunding is – ten onrechte – ‘vrijheid-blijheid’. Helaas is de werkelijkheid anders. Het aantrekken van kapitaal van het publiek valt al snel onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Om een voorbeeld te geven: zelfs het geld ophalen door een sportclub bij haar leden om een nieuw veld aan te leggen, wordt gezien als het aantrekken van kapitaal. De Wft en daarmee verband houdende regelgeving is uitzonderlijk taai. Bezint eer ge begint.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Maak kennis met onze experts

Direct in contact komen?

Interesse in een van onze andere expertises?

  • Bedrijfsopvolging

    De bedrijfsopvolging is een zakelijke, maar vaak ook een emotionele aangelegenheid. Zowel voor de overdrager als opvolger. Daarnaast is het ook nog eens complex om de juiste keuzes te maken. Bedrijfsopvolging is een proces dat vaak jaren in beslag neemt. Hoe zorg je er nou voor dat zowel de overdrager als overnemer tevreden zijn? Een klip-en-klaar antwoord is niet voorhanden en afhankelijk van de situatie. Daarom is het goed om hier advies over in te winnen.
  • Bedrijfsoverdracht

    De overdracht van een bedrijf verloopt vaak via de verkoop van aandelen, maar een andere mogelijkheid is de activa-passiva transactie. Bij de activa-passiva transactie worden alleen bepaalde vermogensbestanddelen en contracten overgedragen aan de koper die zijn genoemd in de koopovereenkomst. Het risico op onaangename verrassingen is hierdoor minder groot. Het is bij deze transactie daarom wel van belang dat de overnameovereenkomst nauwkeurig beschrijft wat precies wordt overgedragen en wat niet. Onze specialisten begeleiden jou hier graag bij.

Duidelijk Hekkelman.