Governance

Elke organisatie heeft baat bij een uitgebalanceerde bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling. Wij helpen je graag bij het opstellen van de documentatie aangaande het functioneren van de interne organisatie en de interne en externe verantwoording en vertegenwoordiging. Hierdoor zijn statuten en reglementen op elkaar afgestemd, eventueel geldende sectorspecifieke regelgeving en codes worden daarbij niet vergeten.

Veelgestelde vragen over governance

  • Nee, elke organisatie heeft baat bij een evenwichtige verdeling van rechten en plichten. Ook bij ondernemingen of commerciële organisaties zijn zeggenschapsverhoudingen en vertegenwoordigingsbevoegdheden van belang. Het vastleggen daarvan komt het verantwoord en toekomstgericht leiden van jouw organisatie ten goede.

  • Het is niet voor iedere organisatie mogelijk om de documentatie op het gebied van governance volledig naar eigen inzicht in te richten. Voor bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld zorg, woningbouw en onderwijs, is specifieke regelgeving van toepassing en bovendien kennen deze sectoren ook eigen codes. Deze regelgeving en codes bevatten vaak specifieke governancevoorschriften die je in de documentatie mee moet nemen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.