Governance

Elke organisatie heeft baat bij een uitgebalanceerde bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling. Wij helpen je graag bij het opstellen van de documentatie aangaande het functioneren van de interne organisatie en de interne en externe verantwoording en vertegenwoordiging. Hierdoor zijn statuten en reglementen op elkaar afgestemd, eventueel geldende sectorspecifieke regelgeving en codes worden daarbij niet vergeten.

Veelgestelde vragen over governance

  • Nee, elke organisatie heeft baat bij een evenwichtige verdeling van rechten en plichten. Ook bij ondernemingen of commerciële organisaties zijn zeggenschapsverhoudingen en vertegenwoordigingsbevoegdheden van belang. Het vastleggen daarvan komt het verantwoord en toekomstgericht leiden van jouw organisatie ten goede.

  • Het is niet voor iedere organisatie mogelijk om de documentatie op het gebied van governance volledig naar eigen inzicht in te richten. Voor bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld zorg, woningbouw en onderwijs, is specifieke regelgeving van toepassing en bovendien kennen deze sectoren ook eigen codes. Deze regelgeving en codes bevatten vaak specifieke governancevoorschriften die je in de documentatie mee moet nemen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

  • Aandeelhoudersovereenkomst

    Voor alle vennootschappen met meer dan één aandeelhouder adviseren wij om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. In die overeenkomst worden afspraken gemaakt in aanvulling op de statuten. Statuten zijn openbaar, de aandeelhoudersovereenkomst is dat niet. Gevoelige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld prijsbepaling, concurrentiebedingen en exit-regelingen regel je dan het liefst in de aandeelhoudersovereenkomst. Onze specialisten helpen je graag.
  • Financiering & zekerheid

    Ondernemingen en andere organisaties hebben financiële middelen nodig. Voor de lopende bedrijfsvoering, maar ook voor nieuwe initiatieven. De financiering wordt ingebracht door aandeelhouders of derden via risicokapitaal of geldleningen. Als financier, maar ook als geldnemer, wil je zekerheid hebben over de wederzijdse rechten en verplichtingen. De financier wil natuurlijk dat er wordt betaald, en dat hij zich (met voorrang) kan verhalen als dat niet gebeurt. Dit doe je bijvoorbeeld door zekerheden te bedingen op goederen of rechten die je kunt verkopen als betaling uitblijft. De geldnemer wil graag dat de financiering en zekerheidsverlening de bedrijfsvoering zo min mogelijk in de weg zit. Wij kunnen jou begeleiden bij het vaststellen en opstellen van de documentatie rondom het aangaan van de financiering en het vestigen van zekerheden.

Duidelijk Hekkelman.