N.V. oprichten

Een naamloze vennootschap (N.V.) wordt vaak opgericht om te kunnen ondernemen en privé niet aansprakelijk te zijn, maar ook om vermogen bijeen te houden. Het drijven van een onderneming via een N.V. is echter allesbehalve eenvoudig. Daarom is het van belang om voorafgaande aan (juridische) handelingen bijstand te krijgen. Onze specialisten helpen je graag, zij hebben ervaring met uiteenlopende vraagstukken inzake de N.V.

Veelgestelde vragen over het oprichten van een N.V.

  • Bij de oprichting van een N.V. geldt een minimumkapitaal van € 45.000,00, in tegenstelling tot de B.V. waarvoor in het geheel geen minimumkapitaal meer geldt.

  • Veel ondernemers kiezen ervoor om meerdere vennootschappen op te richten, namelijk een holding en een werkmaatschappij. Dit heeft meerdere voordelen. Fiscaal is het voornaamste voordeel is dat je hiermee gebruik kunt maken van de zogenaamde ‘deelnemingsvrijstelling’ voor de vennootschapsbelasting. Alles wat de werkmaatschappij aan de holding uitkeert is onbelast. Pas als je ervoor kiest om de winst aan jezelf in privé uit te keren uit je holding, is dat belast (met inkomstenbelasting, in box 2). Dat illustreert meteen het andere grote voordeel van een holding-werkmaatschappijconstructie: risicospreiding. Alles wat je ‘oppot’ in de werkmaatschappij staat ter beschikking van diens schuldeisers. Met een holding kun je de overtollige liquiditeiten daaraan uitkeren en dus uit de risicosfeer halen, zonder dat dat heffing tot gevolg heeft. Ook een verkoop van (een deel van) de aandelen in de werkmaatschappij is zonder heffing: de holding houdt immers de aandelen die worden verkocht en de winst die de holding met die verkoop behaalt is onbelast door diezelfde deelnemingsvrijstelling.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in onze andere expertises?

Duidelijk Hekkelman.