Stichting oprichten

De rechtspersonen vereniging en stichting lijken op elkaar, maar hebben ieder een eigen karakter. Het verschil zit ‘m vooral in de organen. Maar één ding hebben ze gemeen: de statuten worden door ons op maat gemaakt zodat deze aansluiten op jouw behoeften. Dat ziet zowel op de oprichting als op een latere wijziging van de statuten. Onze specialisten denken met je mee en leggen dit graag voor je vast.

Veelgestelde vragen over het oprichten van een stichting

 • Een stichting heeft alleen een bestuur. De vereniging heeft naast een bestuur nog een orgaan: de algemene vergadering (‘ALV’), waarin de leden verenigd zijn. De uiteindelijke zeggenschap ligt bij de leden, die ook het bestuur kiezen. Dat zorgt ervoor dat stichtingen vaak sneller kunnen handelen. Het bestuur kan daar immers alle besluiten zelf nemen. Het is belangrijk om dit mee te wegen in jouw keuze voor een stichting of vereniging. Laat je hierover adviseren door een van onze specialisten.

 • Een schenking aan een ANBI is aftrekbaar in Box 3 van de inkomstenbelasting. Een schenking aan een SBBI is dat niet.

  Een ANBI of SBBI hoeft geen schenkbelasting te betalen over schenkingen die zij ontvangt. Als een ANBI zelf een schenking doet hoeft de begiftigde ook geen schenkbelasting te betalen.

  Een ANBI of SBBI moet in haar statuten aan bepaalde eisen voldoen. Voldoen deze niet, dan zal de instelling niet als ANBI of SBBI worden aangemerkt. Een juiste formulering in de statuten is daarom van groot belang. Daarmee voorkom je discussie met de Belastingdienst. Wij denken graag met je mee zodat je aan de voorwaarden voldoet. Naast de eisen die aan de statuten worden gesteld, zijn er vele andere eisen waar een ANBI of SBBI aan moet voldoen willen ze als zodanig worden aangemerkt.

 • Ter voorbereiding zou je alvast – samen met de eventuele mede-oprichters – kunnen nadenken over hoe je in de statuten invulling wil geven aan de volgende onderwerpen:

  • de naam (het woord ‘stichting’ moet altijd in de naam zitten);
  • de doelstelling en de wijze waarop de stichting dat doel wil bereiken;
  • de samenstelling van het bestuur (minimum/maximum aantal leden, functieverdeling)
  • de wijze van benoeming van het bestuur;
  • de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur;
  • met welke meerderheid er binnen het bestuur wordt besloten (dit kan verschillend zijn per soort besluit);
  • of er naast het bestuur nog andere organen zijn (zoals een raad van advies of raad van commissarissen) en wat dan de bevoegdheden zijn van dat orgaan.

   

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in onze andere expertises?

Duidelijk Hekkelman.