Anne-Marie Weersink

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Anne-Marie
Cover voor

Ik ben Anne-Marie Weersink en ruim 35 jaar advocaat. Ik heb ruime ervaring in het ondernemingsrecht met focus op het insolventierecht waarin ik ben gespecialiseerd. Ik sta ondernemingen bij die in financiële problemen komen om passende oplossingen te vinden. Ook vind ik het een uitdaging om voor partijen een overeenkomst op schrift te stellen, waarin gemaakte afspraken op juiste wijze worden vastgelegd. Ik word regelmatig door de rechtbank aangesteld tot curator.

Ik ben oplossingsgericht, doortastend en transparant. Ik ben generalist onder de specialisten omdat insolventierecht draagvlakken heeft met tal van rechtsgebieden. Ik ben vasthoudend zonder de praktische aspecten en de menselijke maat uit het oog te verliezen.

De curatoren van Hekkelman

De curatoren van Hekkelman hebben allen de specialisatieopleiding Grotius Insolventierecht met succes afgerond, zijn lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) en hebben veel ervaring met het afwikkelen van faillissementen. Door hun ruime ervaring zijn zij ook goed in staat om bedrijven te begeleiden in een (naderende) faillissementssituatie en om bestuurders van bedrijven en/of schuldeisers bij te staan in geschillen met een curator.

Rechtsgebiedenregister

Anne-Marie heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Insolventierecht en Ondernemingsrecht

Subrechtsgebied: Faillissement, Surseance van betaling, WSNP en Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze registratie verplicht Anne-Marie om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Drie vragen aan Anne-Marie

  • Ik heb ervaring in het bijstaan van ondernemingen die in moeilijke problemen verkeren alsmede het opstellen van contracten met name in de bouw, retail en zorgsector.

  • De cliënt kort en kernachtig schetsen wat hun juridische problemen zijn en daarbij samen met de cliënt zoeken naar de meest optimale en pragmatische oplossing.

  • Bij een onderneming ontstond een liquiditeitsprobleem omdat een grote debiteur haar verplichtingen niet meer nakwam. Overleg met de bank zorgde niet voor een oplossing. Uiteindelijk is een faillissement overwogen, het faillissement verzocht en door de rechtbank uitgesproken. De eigenaar van de failliete onderneming heeft in samenwerking met de curator en met mij een doorstart kunnen maken, waarbij de werkgelegenheid behouden bleef, panden weer gehuurd werden en uiteindelijk nog een bedrag aan de crediteuren kon worden voldaan. Er ontstond en tevreden gevoel bij alle betrokken partijen.