Ik ben Anne Tuqan, advocaat binnen de sectie Overheid & Vastgoed. Sinds 2020 werk ik met veel plezier bij Hekkelman. Binnen de sectie Overheid & Vastgoed houd ik mij bezig met het bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht. Daarbij liggen de accenten op ruimtelijke ordening en natuurregelgeving. Mijn interesse ligt vooral bij het natuurbeschermingsrecht (stikstof). Met mijn scriptie heb ik mij daarom gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht, meer specifiek in het intern en extern salderen van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Dit zijn ook actuele vraagstukken waarmee wij in de praktijk veel te maken krijgen. Ook vind ik het leuk om te adviseren over het soortenbeschermingsrecht en houd ik mij graag bezig met bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw, infrastructuur, bedrijven(terreinen), wind- en/of zonneparken en andere (gebieds)ontwikkelingen.

Ik streef ernaar om (ingewikkelde) juridische vraagstukken pragmatisch af te handelen waarbij ik duidelijke en toepasbare oplossingen aanreik voor de cliënt. Verder kunnen cliënten van mij verwachten dat ik nauwkeurig, betrokken en open ben en dat ik mij voor de volle honderd procent zal inzetten voor de zaak. Het leuke aan mijn werk vind ik dat het resultaat daadwerkelijk terug is te zien in het landschap. Daarnaast vind ik het leuk dat het bestuursrecht vaak maatschappelijk relevant is, waarbij vele belangen dienen te worden afgewogen. Daarnaast is het bestuursrecht constant in beweging. Het dynamische karakter en de directe impact op de maatschappij spreken mij zeer aan en zorgen er bovendien voor dat het nooit saai is!

Expertises

Drie vragen aan Anne

  • Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht (met name stikstof), soortenbeschermingsrecht, ruimtelijke ordening (procedures, omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen).

  • Nauwkeurig, betrokken, pragmatisch.

  • Voorbeelden van waar ik mij recent mee bezig heb gehouden zijn het voeren van verweer inzake een omgevingsvergunning voor het realiseren van twee windturbines, het voeren van verweer inzake een bestemmingsplan voor een grote woningbouwontwikkeling en het adviseren over en begeleiden van ruimtelijke plannen voor bijvoorbeeld de realisatie van een bedrijventerrein en het Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht. In het laatste voorbeeld gaat het dan vooral over het aspect stikstof. Andere voorbeelden zijn het naar voren brengen van een zienswijze over het zoneringsplan voor de Veluwe of het voeren van verweer inzake een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een hotel.