Anne Tuqan

  Advocaat

  Over Anne

  Anne Tuqan is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich bezig met het bestuurs(proces)recht en omgevingsrecht. Accenten liggen hierbij onder meer op ruimtelijke ordening en natuurregelgeving. Middels haar masterscriptie heeft zij zich gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht, meer specifiek in het intern en extern salderen van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

  Anne heeft bewust gekozen voor het bestuursrecht. “Het rechtsgebied is vaak maatschappelijk relevant, waarbij vele belangen dienen te worden afgewogen. Daarnaast is het bestuursrecht constant in beweging. Dit dynamische karakter en de directe impact op de maatschappij spreken mij zeer aan”.

  Uitdaging vindt Anne in het pragmatisch afhandelen van juridische vraagstukken, waarbij ze streeft naar het aanreiken van duidelijke en toepasbare oplossingen voor de cliënt.

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen