Anne van Wijk-Driessen

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Anne
Cover voor

Ik ben Anne van Wijk. Sinds 2010 werk ik met veel plezier als advocaat bij Hekkelman. Ik houd mij bezig met het vastgoedrecht in de breedste zin van het woord.

De afwisseling tussen adviseren, contracteren en procederen die het civiele vastgoedrecht kent, past bij mij. Die afwisseling vereist aan de ene kant kennis van zaken en aan de andere kant pragmatisme.

Ik sta overheden, maar ook commerciële partijen bij. Bij commerciële partijen staat met name de juridische en de financiële haalbaarheid van de zaak centraal. Bij overheden is daarnaast de beeldvorming naar buiten toe van belang. Ik vind die afwisseling uitdagend. Hierdoor blijf ik scherp en is geen dag hetzelfde.

Betrokkenheid, kwaliteit en duidelijkheid staan bij mij voorop. Ik zie het als mijn taak om mijn cliënten te ontzorgen. Als ik een cliënt dus adviseer dan geef ik aan waar de juridische schoen wringt, maar kom ik vooral ook met concrete oplossingen. Ik ben daarnaast bedreven in het opstellen van vastgoedcontracten, maar heb ook al 12 jaar ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures. Ik kan mijn cliënten dus op maat bedienen en daadwerkelijk ontzorgen.

Rechtsgebiedenregister

Anne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Vastgoedrecht

Deze registratie verplicht Anne om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Twee vragen aan Anne

  • Ik houd mij bezig met het vastgoedrecht in de breedste zin van het woord. Ik heb dus juridische kennis van koop, huur, aanneming van werk, beperkte rechten, verjaring. Mijn praktijk is echter gericht op drie pijlers:

    1. transformatie van vastgoed: als gevolg van het klimaatakkoord en de Europese doelstellingen om klimaatneutraal te zijn in 2050, zal het overgrote deel van de gebouwen verduurzaamd moeten worden. Deze verduurzaamheidsopgave, waar overheden en commerciële partijen voor staan, is een uitdagend werkgebied, omdat lang nog niet alles is uitgekristalliseerd. Er wordt dus niet alleen een brede juridische kennis van je gevraagd, bijvoorbeeld over koop, huur, aanneming van werk, maar ook moet je continue op de hoogte zijn van de nieuwste (wetgevings)ontwikkelingen;

    2. kabels en leidingen: door de verduurzaming van Nederland en de grootschalige bouw van woning, groeit de vraag naar (groene) energie explosief. Voor 2050 moet in Nederland bijvoorbeeld één op de drie straten worden opgebroken om de nieuwe kabels en leidingen aan te leggen en de bestaande kabels te verwijderen en/of te verleggen. Welke rechten heb je? Hoe bewerkstellig je dat een kabel wordt verlegd, zodat een appartementencomplex op tijd gerealiseerd kan worden?
    De belangen bij dit soort zaken zijn groot en divers. Bovendien speelt hierbij allerhande bijzondere en soms lokale regelgeving.
    3. overheidsaansprakelijkheid: het komt regelmatig voor dat overheden voor hun handelingen en beslissingen aansprakelijk worden gesteld door burgers of ondernemingen. Soms is dit terecht en soms niet. Omdat de (politieke) belangen bij dit soort kwesties vaak groot zijn, is dit een spannend werkveld. Daarnaast kenmerkt dit rechtsgebied zich door een complexe combinatie van zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten. Bovendien is het overheidsaansprakelijkheidsrecht continu in ontwikkeling. Kortom geen dag is hetzelfde.

  • Betrokkenheid, kwaliteit en duidelijkheid staan bij mij voorop. Ik zie het als mijn taak om mijn cliënten te ontzorgen.