Anouk van Dijk | Advocaat

Over Anouk van Dijk

Anouk heeft zowel de opleiding Nederlands recht als notarieel recht met succes afgerond. De combinatie van beide opleidingen heeft zeker op het gebied van familie- en erfrecht een zinvolle en praktisch toegevoegde waarde. Momenteel volgt zij de specialisatieopleiding van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). 

Anouk heeft veel praktijkervaring met het familie- en erfrecht en houdt zich bezig met het familierecht in brede zin. Ze is gespecialiseerd in onder meer echtscheiding (voor ondernemers en vermogende particulieren), beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenleving, alimentatie, gezag en omgang. Binnen het erfrecht kan zij u bijstaan in kwesties over bijvoorbeeld het opeisen van de legitieme portie, de rol van de executeur en de verdeling van nalatenschappen.

Anouk is breed georiënteerd en houdt zich in de praktijk niet alleen bezig met juridische vraagstukken, maar heeft ook aandacht voor praktische problemen van cliënten. Die wisselwerking vindt ze prettig. Voor Anouk is het een goede combinatie tussen haar kennis van het juridisch inhoudelijke aspect en haar gerichtheid op efficiënte oplossingen.

Praktijkgebied

  • Familie- en erfrecht

Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen

Anderen over Anouk

Dhr. van den Oetelaar

"Er is een lange weg afgelegd, met aan het einde een fantastisch goed resultaat. Uw gedegen aanpak en doortastendheid daarin zijn doorslaggevend gebleken. Op een schaal van 1 tot 10 verdient dat echt een 10."