Anouk van Dijk | Advocaat

Over Anouk van Dijk

Anouk heeft zowel de opleiding Nederlands recht als notarieel recht met succes afgerond. De combinatie van beide opleidingen heeft zeker op het gebied van familie- en erfrecht een zinvolle en praktisch toegevoegde waarde. Bovendien heeft Anouk de de specialisatieopleiding van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) succesvol afgerond. 

Anouk heeft veel praktijkervaring met het familie- en erfrecht en houdt zich bezig met het familierecht in brede zin. Ze is gespecialiseerd in onder meer echtscheiding (voor ondernemers en vermogende particulieren), beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenleving, alimentatie, gezag en omgang. Binnen het erfrecht kan zij u bijstaan in kwesties over bijvoorbeeld het opeisen van de legitieme portie, de rol van de executeur en de verdeling van nalatenschappen.

Anouk is breed georiënteerd en houdt zich in de praktijk niet alleen bezig met juridische vraagstukken, maar heeft ook aandacht voor praktische problemen van cliënten. Die wisselwerking vindt ze prettig. Voor Anouk is het een goede combinatie tussen haar kennis van het juridisch inhoudelijke aspect en haar gerichtheid op efficiënte oplossingen.

Praktijkgebied

  • Familie- en erfrecht

Rechtsgebied

Anouk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Erfrecht
  • Personen- en Familierecht

Deze registratie verplicht Anouk om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (specialisatieopleiding)

Anderen over Anouk

Mvr. Cuppen, cliënt.

"Naar aanleiding van een zeer schrijnende afwikkeling van een nalatenschap, die al ruim drie jaar voortduurde en waarin vele professionals steken hebben laten vallen, hebben wij uiteindelijk contact gezocht met Hekkelman advocaten en notarissen in Nijmegen.  Na een kennismakingsgesprek met Helmy Schellens is de casus door Anouk van Dijk zeer goed opgepakt en binnen een aantal maanden tot een goed einde gebracht. Er werd duidelijk, snel en concreet gecommuniceerd en gehandeld. Het contact verliep professioneel, zakelijk en correct, maar zeer zeker ook met een persoonlijke touch. Dat vind ik van groot belang in zaken op het gebied van Familie- en Erfrecht of misschien beter gezegd, juist op het gebied van Familie- en Erfrecht. Chapeau en nogmaals bedankt. Jullie hebben de zon weer laten schijnen voor mijn ouders."

Dhr. van den Oetelaar, cliënt.

"Er is een lange weg afgelegd, met aan het einde een fantastisch goed resultaat. Uw gedegen aanpak en doortastendheid daarin zijn doorslaggevend gebleken. Op een schaal van 1 tot 10 verdient dat echt een 10."