Aziz al Mansouri

  Advocaat

  Over Aziz

  Aziz al Mansouri ondersteunt ondernemingen met zijn specialisaties in het aansprakelijkheids-, vervoer- en verzekeringsrecht. Als advocaat en partner bij de sectie Ondernemingsrecht van Hekkelman procedeert en adviseert Aziz over een breed scala aan commerciële geschillen. Daarnaast heeft hij bijzondere affiniteit met en kennis van de branches Automotive en Transport & Logistiek. De praktijk van Aziz kenmerkt zich door een sterk grensoverschrijdend karakter.

  Tot zijn cliëntenkring mag Aziz onder andere autofabrikanten, logistieke dienstverleners, internationale verzekeraars en beursgenoteerde vastgoedfondsen rekenen. Cliënten van Aziz vertrouwen erop dat hij beslissingen neemt die ervoor zorgen dat ze snel door kunnen met ondernemen. Cliënten prijzen zijn vermogen om geschillen te de-escaleren en vertrouwen tegelijkertijd op zijn proceservaring indien een rechtsgang noodzakelijk is.

  In december 2011 heeft hij de postacademische opleiding “Vervoerrecht” van de Grotius Academie voltooid. Aziz heeft tevens veel ervaring met (inter)nationale arbitrageprocedures (onder meer Fenex, NAI, ICC/ICA).

  Aziz is advocaat sinds 2006.

  Nevenfuncties

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Vervoersrecht (NVV)
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht Advocaten (NVA)

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Grotius Academie

  Aziz heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  Hoofdrechtsgebied: Burgerlijk procesrecht en Verbintenissenrecht

  Deze registratie verplicht Aziz om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.