Aziz al Mansouri

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Aziz
Cover voor

In mijn praktijk adviseer en procedeer ik over een breed scala aan commerciële geschillen. Ik heb bijzondere affiniteit met en kennis van de sectoren Automotive en Logistiek & Transport. Veel van de zaken die ik behandel hebben een internationaal karakter omdat de meeste ondernemingen die ik bijsta grensoverschrijdend handel drijven. In dit verband heb ik ook veel ervaring opgedaan met (internationale) arbitrageprocedures waaronder Fenex, NAI en ICC/ICA. Ik ben advocaat sinds 2006.

Rechtsgebiedenregister

Aziz heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Burgerlijk procesrecht en Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht Aziz om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Drie vragen aan Aziz

  • Ik heb veel ervaring met het bijstaan van ondernemingen in procedures over contractuele geschillen en het opstellen van een breed scala aan commerciële contracten onder meer voor de logistieke sector en fabrikanten of toeleveranciers in de automotive branche.

  • Mensen die graag met mij samenwerken willen geen lange adviezen met talloze opties waar ze zelf iets van moeten vinden. Ze zien liever dat ik de best mogelijke oplossing op een half A4’tje weergeef en dat ze mij op een laagdrempelige wijze kunnen benaderen om een beter begrip te krijgen van juridische vraagstukken.

  • Een vraagstuk waar ik veel over adviseer en procedeer is of sprake is van totstandkoming van een contract. In deze gerechtelijke procedure stond ik bijvoorbeeld een Duitse en Belgische cliënte succesvol bij in verweer tegen een claim van de wederpartij dat mijn cliënten verplicht waren om voor een bedrag van meer dan € 1.700.000 aan bunkerdiesel af te nemen. Mijn cliënten wisten de zaak te winnen omdat wij konden aantonen dat de wederpartij een onjuiste weergave had gegeven van de contractonderhandelingen. Door met veel oog voor de details voor de rechters te ontrafelen hoe de onderhandelingen feitelijk waren verlopen oordeelde de rechtbank dat geen contract tot stand was gekomen en er dus geen afnameverplichting bestond voor mijn cliënten.