Chantal van Mil

  Advocaat

  Over Chantal

  Chantal van Mil is een ervaren advocaat met een advies- en procespraktijk waarin zij overheden, projectontwikkelaars, (agrarisch) ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht en handhavingsrecht, gebiedsontwikkeling, de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigeningen. Chantal is gespecialiseerd in het handhavingsrecht (last onder dwangsom en bestuursdwang, bestuurlijke boetes en invordering).

  Praktisch, snel en oplossingsgericht adviseren en handelen zijn kenmerkend voor haar. Haar adviezen zijn pragmatisch met een direct toepasbare strategie. Chantal deelt haar kennis en kunde graag met anderen. Zij doceert en publiceert zeer regelmatig over handhavingsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast is zij als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift gaat over de toetsing van herstelsancties door de bestuursrechter in het licht van de nieuwe evenredigheidstoets.

  Nevenfuncties

  • Annotator AB rechtspraak bestuursrecht
  • Annotator van Bouwrecht
  • Gastannotator De Gemeentestem
  • Redacteur tijdschrift Thema’s van Omgevingsrecht
  • Auteur VIND Bestuursrecht

  Opleiding

  • Universiteit Leiden, Nederlands recht (privaat- en strafrecht)
  • Grotius Academie, Algemeen Bestuursrecht

  Chantal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  Hoofdrechtsgebied: Bestuursrecht
  Subrechtsgebieden: Handhavingsrecht

  Deze registratie verplicht Chantal om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  blog

  Hoogte dwangsom: let op motivering

  Lees meer
  Afbeelding voor Chantal van Mil
  Chantal van Mil Gepubliceerd op 9 maart 2022
  blog

  Toepasselijke maatstaf bij overheidstoezegging en nakoming

  Lees meer
  Afbeelding voor Chantal van Mil
  Chantal van Mil Gepubliceerd op 7 januari 2022
  blog

  Onteigening: geen zelfrealisatie natuurbestemming

  Lees meer
  Afbeelding voor Chantal van Mil
  Chantal van Mil Gepubliceerd op 15 oktober 2020