Chantal van Mil

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Chantal
Chantal van Mil

Ik ben Chantal van Mil. Ik sta overheden, ondernemers en burgers bij op het gebied van handhaving en vergunningen door hen hierover te adviseren, te begeleiden en hierover te procederen bij de rechter. Mijn expertise binnen het bestuursrecht is handhavingsrecht (last onder dwangsom en bestuursdwang, bestuurlijke boetes en invordering). Daarbij houd ik mij onder andere bezig met het opstellen van besluiten waarbij een herstelsanctie wordt opgelegd. Bijvoorbeeld in gevallen dat een recreatiewoning permanent wordt bewoond in strijd met het bestemmingsplan, als een inrichting de vergunningvoorschriften niet naleeft of als er sprake is van illegaal bouwen, brandgevaar of geluidsoverlast.

Daarnaast ben ik gespecialiseerd in onteigeningsrecht, zaken op het gebied van de Wet voorkeursrecht gemeenten en kostenverhaal. In die zaken gaat het over de verwerving van grond in verband met bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe weg, de herontwikkeling van een stadscentrum of woningbouw. Ook stel ik anterieure overeenkomsten op of beoordeel deze en adviseer en denk mee over de invulling van het kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Kenmerkend voor mij is dat ik praktisch, snel en oplossingsgericht ben. Mijn adviezen zijn daarom pragmatisch met een direct toepasbare strategie. Ik deel mijn expertise graag met anderen en doceer en publiceer daarom zeer regelmatig over handhavingsrechtelijke onderwerpen, onder andere met mijn annotaties op het gebied van het handhavingsrecht in het toonaangevende tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht, De Gemeentestem en Bouwrecht. Verder ben ik als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn proefschrift gaat over de toetsing van herstelsancties door de bestuursrechter in het licht van de nieuwe evenredigheidstoets.

Rechtsgebiedenregister

Chantal heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Bestuursrecht

Subrechtsgebied: Handhavingsrecht

Deze registratie verplicht Chantal om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Twee vragen aan Chantal

  • Mijn expertise binnen het bestuursrecht is handhavingsrecht (last onder dwangsom en bestuursdwang, bestuurlijke boetes en invordering). Daarbij houd ik mij onder andere bezig met het opstellen van besluiten waarbij een herstelsanctie wordt opgelegd. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in onteigeningsrecht, zaken op het gebied van de Wet voorkeursrecht gemeenten en kostenverhaal. I

  • Kenmerkend voor mij is dat ik praktisch, snel en oplossingsgericht ben. Mijn adviezen zijn daarom pragmatisch met een direct toepasbare strategie.