Ik adviseer bedrijven en organisaties van diverse omvang en uit diverse branches bij juridische vraagstukken rondom groei, krimp, bedrijfsovername en bedrijfsopvolging. Dit kan resulteren in een juridische fusie of splitsing, oprichten van vennootschappen, aandelenoverdrachten dan wel advisering van raden van bestuur, raden van toezicht of aandeelhouders.

Wanneer het de ondernemer zelf is die aan tafel zit heb ik vanzelfsprekend ook oog voor de aspecten van erfrecht en familierecht.

Mijn praktijk bestaat in dat verband mede uit het begeleiden van bedrijfsopvolging binnen families, het opstellen van levenstestamenten en het afwikkelen van nalatenschappen waarin een onderneming betrokken is.

Ik heb als niche specialisatie het begeleiden van software escrow en het opstellen van escrowovereenkomsten, en in dat kader het in bewaring nemen van software broncodes.

Mijn stijl laat zich het beste omschrijven als: gedreven, oplossingsgericht, servicegericht, helder en waar nodig onomwonden.

Expertises