Dianne Jennissen

  Advocaat

  Over Dianne

  Dianne Jennissen is als advocaat werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed op de expertisegebieden Agribusiness & landelijk gebied en Overheid. Ze is gespecialiseerd in de ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied en het agrarisch omgevingsrecht.

  Doordat ze is opgegroeid op een melkveehouderij heeft ze niet alleen affiniteit met de agrarische sector, ze weet ook wat er speelt en kan dan ook goed meedenken met alle betrokkenen. Ze adviseert (en waar nodig procedeert) over onder meer bestemmingsplannen, omgevings- en natuurvergunningen en handhavingskwesties. Advisering over de vergunningprocedure voor de uitbreiding van een veehouderij kan als willekeurig voorbeeld van haar recente werkzaamheden worden genoemd.

  Haar ervaring beperkt zich echter niet tot het agrarisch omgevingsrecht. Klanten vertrouwen ook op haar kennis en kunde voor bestuursrechtelijke zaken en kwesties  in meer stedelijke gebieden. Als voorbeeld van een recente procedure die zij heeft gevoerd kan de bestemmingsplanprocedure voor de verplaatsing van een supermarkt worden genoemd.

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen

  Dianne heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  Hoofdrechtsgebied: Omgevingsrecht
  Subrechtsgebied: Milieurecht en Ruimtelijk bestuursrecht

  Deze registratie verplicht Dianne om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  blog

  Directe ammoniakschade: op welke wijze te beoordelen?

  Lees meer
  Afbeelding voor Dianne Jennissen
  Dianne Jennissen Gepubliceerd op 15 maart 2019