De bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Gemeenten en provincies zetten hiervoor hun handhavingsinstrumentarium in en creëren ook steeds meer nieuwe bevoegdheden, zoals vergunningstelsels. Al vanaf de opkomst van dit ‘fenomeen’ ben ik daarbij betrokken als adviseur en kennispartner voor (uitsluitend) de overheid vanuit mijn expertise op het snijvlak tussen bestuursrecht (handhaving) en strafrecht.
Ik werk voor overheidsinstanties als een vaste adviseur en sparringpartner als het gaat om uitdagingen bij de aanpak van ondermijning en complexe handhavingszaken met impact op de openbare orde. Ook binnen het omgevingsrecht ligt mijn focus op handhaving.

Concreet adviseer en procedeer ik over zaken op het gebied van:

  1. de aanpak van drugshandel en productie;
  2. het misbruiken van omgevingsvergunningen;
  3. APV-exploitatievergunningen en alcholholwetvergunningen;
  4. de aanpak van mensenhandel;

Ook ben ik nauw betrokken bij het bedenken en uitwerken van lokale regelgeving/ bevoegdheden en de ontwikkeling van beleid.

Ik ben een autoriteit op mijn gebied. Je komt me tegen bij seminars en webinars. Daarnaast publiceer ik in juridische vakbladen. Daarnaast ben ik docent verbonden aan diverse gerenommeerde opleidingsinstanties voor de overheid.
Mijn klanten zeggen over mij dat ik benaderbaar en bereikbaar ben. Ik doorgrond snel problemen. Vervolgens kom ik met goed gefundeerde adviezen met een concreet handelingsperspectief en aanbevelingen. Mijn klanten zien mij als onderdeel of verlengstuk van hun team.

Als advocaat heb ik de burgermeester van Harderwijk bijgestaan in de inmiddels bekende Harderwijk-uitspraak van 2 februari 2022.

Rechtsgebiedenregister

Franc heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Bestuursrecht

Subrechtsgebied: Bestuursprocesrecht

Deze registratie verplicht Franc om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises