Frédérique Jurgens

  Advocaat

  Over Frédérique

  Frédérique Jurgens is werkzaam op de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich vooral bezig met het algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht.

  Haar dagelijkse werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het adviseren aan en procederen voor overheden en bedrijven over bestemmingsplannen (bijvoorbeeld de realisatie van een woningbouwproject), (omgevings)vergunningen en handhaving van bestuursrechtelijke wet- en regelgeving.

  Omgevingsrecht trekt in het bijzonder haar aandacht, omdat het rechtsgebied volop in beweging is, veel ruimte biedt voor discussie en bovendien maatschappelijk relevant is. Wetgeving op het gebied van het omgevingsrecht is vaak omvangrijk en moeilijk te begrijpen. Een voorbeeld daarvan is de Omgevingswet. Frédérique ziet het als haar taak om het overzicht te behouden. Ze haalt er veel plezier uit om zaken tot op de bodem uit te zoeken en in de stukken te duiken. Het eindresultaat is een duidelijk, gestructureerd en nauwkeurig advies waar de klant mee verder kan.

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen