Geeke Hissink

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Geeke
Cover voor

Ik voer een advies- en procespraktijk waarin ik mij toeleg op het arbeids-, ambtenaren- en pensioenrecht. Ik werk voornamelijk voor overheden en non-profit instellingen zoals samenwerkingsverbanden, werkgeversorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen. Naast de reguliere arbeidsvoorwaardelijke en (collectieve) ontslagzaken, houd ik mij bezig met de personele gevolgen van overgang van onderneming, opdrachtverlegging en taakoverheveling.

Het meest aansprekend vind ik de zaken die direct verband houden met actualiteiten. Dit zijn vaak de zaken waar de paden nog niet gebaand zijn, of waarin het roer om moet. De uitdaging is om een creatieve en werkzame oplossing te vinden, die ook de rechterlijke toets kan doorstaan. Daarvoor is nodig dat je je verdiept in (de vraag van) je cliënt en ook oprecht geïnteresseerd en betrokken bent.

Rechtsgebiedenregister

Geeke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Arbeidsrecht

Subrechtsgebied: Collectief ontslag, Medezeggenschap en Pensioenen

Deze registratie verplicht Geeke om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Drie vragen aan Geeke

  • Ik houd mij bezig met het arbeids-, ambtenaren- en pensioenrecht en sta vooral werkgevers bij. Grotendeels gaat het om advieswerkzaamheden met betrekking tot bijvoorbeeld dossieropbouw, arbeidsvoorwaardelijke en cao- vraagstukken en organisatiewijzigingen.

  • Ik investeer in de relatie met mijn cliënten, wil graag weten wat ze bezig houdt, wat ze belangrijk vinden, zodat ik in een voorkomende zaak ook die kennis kan betrekken. Om een cliënt goed bij te kunnen staan, zal je de cliënt eerst zijn of haar verhaal moeten laten doen. Het probleem is ook nooit alleen maar juridisch. Wat wil je bereiken, of wat is de gewenste uitkomst, welke kansen en risico’s bestaan er, wat is het tijdspad en wie vervult welke rol. Ook mijn rol, mijn werkwijze en de verwachte tijdsbesteding of kosten. Vaak moeten mijn cliënten ook intern weer verantwoording afleggen en dan wil je ze een helder verhaal meegeven.

  • In het Sociaal Domein werken gemeentelijke overheden en zorgaanbieders samen om burgers snel de beste en meest effectieve hulp te kunnen bieden. Hoe deze samenwerkingen het beste vorm te geven (via een subsidierelatie, of een opdrachtrelatie na een aanbesteding, of een participatie), is iets dat niet alleen juridisch wordt bepaald, maar ook vanuit de maatschappelijke en politieke context. Het allerleukst vind ik om met mijn collega’s mee te denken met cliënten over de mogelijke samenwerkingen, de gevolgen daarvan voor de betrokken medewerkers en hoe dit proces dan ook tijdig en zorgvuldig vorm te geven, onder andere in gesprek met de betrokken partijen, medewerkers, ondernemingsraden en soms ook de vakbonden.