Geeke Hissink

  Advocaat

  Over Geeke

  Geeke Hissink heeft een brede advies- en procespraktijk met een focus op arbeidsrecht, ambtenarenrecht en pensioenrecht. Geeke werkt voornamelijk voor overheden en non-profit instellingen zoals werkgeversorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen. Naast de reguliere arbeidsvoorwaardelijke en (collectieve) ontslagzaken, houdt ze zich bezig met de arbeidsrechtelijke gevolgen van overgang van onderneming, opdrachtverlegging, samenwerkingsverbanden en taakoverheveling.

  Geeke: “Het meest aansprekend vind ik de zaken die direct verband houden met actualiteiten. Dit zijn vaak de zaken waar de paden nog niet gebaand zijn. Er vinden bijvoorbeeld veel veranderingen plaats met betrekking tot de ambtenarenpositie, als gevolg van de taakoverhevelingen en samenwerkingen. De uitdaging is om een werkzame oplossing te vinden voor deze personele gevolgen. Daarvoor is nodig dat je je verdiept in (de vraag van) je cliënt en ook oprecht geïnteresseerd en betrokken bent.”

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht PCBO Rheden

  Opleiding

  • Vrije Universiteit Amsterdam
  blog

  Ziekte tijdens vakantie: als werkgever omgaan met zieke werknemer...

  Lees meer
  Geeke Hissink
  Geeke HissinkGepubliceerd op 7 augustus 2019