Heino Witbreuk

Advocaat

Nijmegen - Oranjesingel 1

Stel een vraag aan Heino
Cover voor

Ik ben Heino Witbreuk, sinds 2007 advocaat en vanaf 2020 werkzaam bij Hekkelman. Ik heb een advies- en procespraktijk in het omgevingsrecht, veelal op het raakvlak van ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Mijn interesse gaat vooral uit naar het natuurbeschermingsrecht (stikstof) en de regelgeving met betrekking tot het instrument milieueffectenrapportage. Actuele onderwerpen, die tegenwoordig bijna bij alle projecten die ik begeleid spelen. Denk daarbij aan infrastructuur, woningbouw, bedrijventerreinen en andere stedelijke of agrarische (gebieds)ontwikkelingsprojecten.

Naast mijn studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit, ben ik als bestuurskundige afgestudeerd aan de Universiteit Twente. Hierdoor heb ik deels ook een technische achtergrond, die in mijn praktijk goed van pas komt.

Bij het begeleiden van projecten mogen cliënten van mij een tomeloze inzet, korte lijnen en een persoonlijke benadering verwachten. Ik hoor vaak dat ik mijn passie voor het vak en mijn parate kennis, goed combineer met mijn Twentse nuchterheid. Door deze manier van werken en het combineren van juridische- en technische kennis (bijvoorbeeld van AERIUS-calculator) kunnen cliënten ook rekenen op praktische en creatieve oplossingen.

Naast mijn werkzaamheden als advocaat verzorg ik als docent diverse cursussen op het gebied van het omgevingsrecht. Ik ben lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Vereniging voor Agrarisch Recht.

Rechtsgebiedenregister

Heino heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Omgevingsrecht

Subrechtsgebied: Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Waterrecht

Deze registratie verplicht Heino om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Twee vragen aan Heino

  • Natura 2000-gebiedsbeschermingsrecht (stikstof), soortenbescherming, milieurecht (milieueffectrapportage).

  • Betrokken, creatief en oplossingsgericht.