Heino Witbreuk

  Advocaat

  Over Heino

  Heino Witbreuk heeft een advies- en procespraktijk in het omgevingsrecht, veelal op het raakvlak van ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Zijn interesse gaat daarbij uit naar het natuurbeschermingsrecht en de regelgeving met betrekking tot het instrument milieueffectenrapportage. Naast zijn werkzaamheden bij Hekkelman verzorgt Heino als docent diverse cursussen.

  Bij het begeleiden van projecten kunnen cliënten van Heino een tomeloze inzet, korte lijnen en een persoonlijke benadering verwachten. Dit past bij zijn manier van werken. Heino is gedreven, betrokken en beschikt over een Twentse nuchterheid. Mede door deze manier van werken en de toepassing van juridische- en technische (model)kennis kunnen zijn cliënten rekenen op praktische, maar ook creatieve oplossingen.

  Nevenfuncties

  • Docent Natuurbeschermingsrecht
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
  • Lid van de Vereniging voor Agrarisch Recht

  Opleiding

  • Radboud Universiteit Nijmegen

  Heino heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  Hoofdrechtsgebied: Omgevingsrecht
  Subrechtsgebied: Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Waterrecht

  Deze registratie verplicht Heino om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.