Jan van Vulpen

  Advocaat

  Over Jan

  Jan is begonnen als stafjurist bij de Raad van State en na drie jaar overgestapt naar de advocatuur. Hij heeft al vele jaren een vastgoed- en overheidspraktijk in het ruimtelijk omgevingsrecht en duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie en natuurbescherming). Daarbij heeft hij ruime (landelijke) ervaring in het adviseren en procederen over (grote) ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel.

  Binnen het omgevingsrecht heeft Jan zich gespecialiseerd op duurzaamheid: energietransitie, klimaatadaptatie en natuurbescherming. Hij publiceert en doceert daar ook regelmatig over en loopt voorop bij duurzaamheid en de gevolgen van klimaatverandering in de ruimtelijke ordening.

  Jan werkt voor onder andere projectontwikkelaars, provincies, gemeenten, waterschappen, retailers, landschapsverenigingen en landgoedeigenaren. Hij kent alle invalshoeken en belangen in de meerpartijengeschillen die kenmerkend zijn voor het (ruimtelijke) bestuursrecht. Jan is oplossingsgericht en brengt partijen en belangen op een natuurlijke manier bij elkaar.

  Nevenfuncties

  • Gastdocent Radboud Universiteit Nijmegen
  • docent SDU

  Opleiding

  • Universiteit Utrecht
  • Grotius Academie

  Jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  Hoofdrechtsgebied: Bestuursrecht en Omgevingsrecht
  Subrechtsgebieden: Bestuursprocesrecht, Europees recht, Handhavingsrecht, Subsidierecht, Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Waterrecht.

  Deze registratie verplicht Jan om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

  blog

  Van Wob naar Woo: geen overgangsrecht

  Lees meer
  Afbeelding voor Jan van Vulpen
  Jan van Vulpen Gepubliceerd op 21 juli 2022
  blog

  Klimaatadaptatie: geen bouwvergunning

  Lees meer
  Afbeelding voor Jan van Vulpen
  Jan van Vulpen Gepubliceerd op 17 december 2021
  blog

  Klimaatadaptatie in bestemmingsplannen: 4 aandachtspunten

  Lees meer
  Afbeelding voor Jan van Vulpen
  Jan van Vulpen Gepubliceerd op 22 februari 2019