Mijn naam is Janneke Braat. Sinds 2006 ben ik met veel plezier werkzaam als advocaat op het gebied van Ondernemingsrecht met het accent op fusies en overnames, vennootschapsrecht, contractenrecht en financiering en zekerheden. In dat kader adviseer ik zelfstandig en in teamverband zowel grote als MKB-ondernemingen en hun stakeholders over uiteenlopende kwesties en begeleid ik complexe trajecten zoals het aan- en verkopen van ondernemingen. Daarnaast procedeer ik bij geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders, maar ook bij geschillen met afnemers en leveranciers.

In 2016 heb ik succesvol de Leergang Mergers & Acquisitions aan het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (Vrije Universiteit Amsterdam) afgerond.

Ik omschrijf mezelf als een aanpakker en echte teamplayer, gedreven, pragmatisch en gestructureerd met een sterk oog voor detail en de commerciële belangen. Loyaliteit, teamwork en verantwoordelijkheid staan bij mij hoog in het vaandel.

Rechtsgebiedenregister

Janneke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Hoofdrechtsgebied: Ondernemingsrecht

Subrechtsgebied: Fusie en Overnames

Deze registratie verplicht Janneke om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Expertises

Twee vragen aan Janneke

 • Kopers en verkopers begeleid ik bij het aan- en verkopen van hun onderneming. Ook adviseer en procedeer ik over diverse transactiedocumenten tussen de betrokken stakeholders binnen de desbetreffende onderneming en overige aanverwante commerciële contracten. Voorbeelden hiervan zijn:

  - geheimhoudingsovereenkomsten;
  - intentieovereenkomsten;
  - due dilligence rapporten;
  - koopovereenkomsten (aandelen en activa- en passiva);
  - managementovereenkomsten;
  - aandeelhoudersovereenkomsten;
  - geldleningsovereenkomsten;
  - zekerheden;
  - samenwerkingsovereenkomsten;
  - vaststellingsovereenkomsten.

 • “Schoenmaker blijf bij je leest” is het spreekwoord dat kenmerkend is voor mij. Dit vertaalt zich in een werkwijze die erop gericht is om de ondernemer (vanuit juridisch perspectief) volledig te ontzorgen en het dossier met het volste vertrouwen aan mij over te laten. Op die manier kunnen mijn cliënten zich focussen op waar zij goed in zijn. En ik bijt mij inhoudelijk volledig vast in het dossier.

  Deze behulpzaamheid zien mijn cliënten ook terug in het onderlinge contact. Ik hecht veel waarde aan een persoonlijke benadering en goede klik met mijn cliënten, maar zal niet schromen om direct en kernachtig met hen te communiceren. Dit zodat mijn cliënten achteraf niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Duidelijk Hekkelman.