Mijn naam is Jelmer Keur. Sinds 2016 ben ik als advocaat werkzaam binnen het bestuursrecht en per 1 april 2024 bij Hekkelman. Ik adviseer en procedeer over bestuurlijke vraagstukken, waarbij ik vooral optreed namens (semi-)overheden en bedrijven. De volgende onderwerpen/deelgebieden hebben mijn bijzondere aandacht:

 • Handhavingsrecht (zowel herstelsancties als bestraffende sancties);
 • Openbare-orderecht (o.a. de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet en de APV);
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);
 • Wet open overheid (Woo) en diens voorganger de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);
 • Geheimhoudingsrecht (regels over het opleggen en opheffen van geheimhouding in onder meer de Gemeentewet).

 Over mijn achtergrond:

 • ik heb Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als specialisatie Staats- en Bestuursrecht en aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie Strafrecht;
 • in 2023 heb ik de Grotius-specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht afgerond.

Expertises

Twee vragen aan Jelmer

 • Mijn focusgebieden zijn:
  - Handhavingsrecht (zowel herstelsancties als bestraffende sancties);
  - Openbare-orderecht (o.a. de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet en de APV);
  - Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob);
  - Wet open overheid (Woo) en diens voorganger de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);
  - Geheimhoudingsrecht (regels over het opleggen en opheffen van geheimhouding in onder meer de Gemeentewet).

 • Toegankelijk en in goed overleg praktisch naar het einddoel toewerken.

Duidelijk Hekkelman.